Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1950–1975” – Poznań, 30 października 2019

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Wydziałem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu zaprosili na interdyscyplinarną konferencję naukową „Województwo poznańskie w latach 1950–1975”.

Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie. W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi, a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Wydział Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza postanowiły kontynuować rozpoczęty w 2017 roku projekt „Wielkopolska w latach 1945–1956” rozszerzając jego zakres chronologiczny do 1989 roku. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie była zorganizowana 19 października 2017 r. konferencja naukowa „Województwo Poznańskie w latach 1945–1950”, której pokłosiem będzie wydana w bieżącym roku publikacja.

Program konferencji:

9.00–9.15 Otwarcie konferencji

9.15–10.40

 • dr hab. Lucyna Błażejczyk-Majka Województwo poznańskie na tle pozostałych polskich województw – próba analizy porównawczej
 • prof. Stanisław Jankowiak Życie polityczne w województwie poznańskim
 • dr hab. Rafał Reczek Życie społeczne w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • prof. Dorota Skotarczak Życie kulturalne w województwie poznańskim w latach 1950–1975

10.40–11.00 Przerwa kawowa

11.00–12.40

 • dr hab. Ryszard Wryk prof. UAM Sport w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr Piotr Grzelczak Opór społeczny w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr Przemysław Zwiernik Opór społeczny i środowiska opozycyjne w województwie poznańskim w pierwszej połowie lat siedemdziesiątych
 • dr hab. Jan Miłosz Od industrializacji stalinowskiej do gierkowskiego przyspieszenia. Przemiany gospodarcze w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr hab. Tadeusz Janicki prof. UAM Przemiany na wsi wielkopolskiej w latach 1950– 1975

12.40–13.00 Przerwa kawowa

13.00–14.20

 • dr hab. Konrad Białecki prof. UAM Życie religijne w województwie poznańskim
 • dr Rafał Kościański Aparat bezpieczeństwa w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • dr hab. Arkadiusz Słabig Ludność ukraińska w województwie poznańskim w latach 1950–1975
 • mgr Arkadiusz Małyszka Strajki jako forma walki o sprawy nie tylko bytowe robotników w województwie poznańskim w latach 1957–1970

14.20–14.50 Przerwa w obradach

14.50–16.10

 • dr hab. Elżbieta Wojcieszyk Wielkopolscy harcerze w latach 1956–1964
 • mgr Marcin Jurek „Wróg wewnętrzny” lokalnie. Działania aparatu bezpieczeństwa przeciwko poznańskim działaczom KPP w latach 50.
 • mgr Łukasz Komorowski Wybory z 20 stycznia 1957 roku w województwie poznańskim – przygotowania, przebieg, wyniki
 • dr Regina Pacanowska Firmy i marki regionu wielkopolskiego przełomu lat 60. i 70. XX wieku

16.10–16.30 Przerwa kawowa

16.30–17.30

 • mgr Adrian Gendera Mienie poewangelickie w świeckiej służbie społeczeństwu powiatu leszczyńskiego 1950–1975 na wybranych przykładach
 • mgr Witold Sobócki Znaczenie budowy Radiowo-Telewizyjnego Centrum Nadawczego w Górze k. Śremu dla województwa poznańskiego

17.20–17.30 Zakończenie konferencji

do góry