Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja międzynarodowa „The Downfall of Communism in East-Central and Southern Europe: An Attempt of Comparative Perspective” – Poznań, 24 czerwca 2019

  • Otwarcie konferencji przez prof. Konrada Białeckiego Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu Otwarcie konferencji przez prof. Konrada Białeckiego Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Poznaniu
  • Piotr Krzyżański (Instytut Historii UAM) Piotr Krzyżański (Instytut Historii UAM)
  • Piotr Syczak (Instytut Historii UG) Piotr Syczak (Instytut Historii UG)
  • Soonim Shin (Korea Południowa) Soonim Shin (Korea Południowa)
  • Tadeusz Czekalski (Instytut Historii UJ) Tadeusz Czekalski (Instytut Historii UJ)
  • Krzysztof Brzechczyn (OBBH IPN w Poznaniu) Krzysztof Brzechczyn (OBBH IPN w Poznaniu)
  • Oleksandr Grytsenko (National Academy of Arts) Oleksandr Grytsenko (National Academy of Arts)
  • Dyskusja Dyskusja
  • Dyskusja Dyskusja
  • Dyskusja Dyskusja

24 czerwca 2019 r. w Poznaniu odbyła się konferencja „The Downfall of Communism in East-Central and Southern Europe: An Attempt of Comparative Perspective” zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej, Instytut Filozofii UAM oraz Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu. Wzięło w niej udział kilkunastu badaczy z Korei Południowej, Polski, Rumunii, Ukrainy, Węgier i USA.

Celem konferencji było przyjrzenie się w porównawczej perspektywie różnym aspektom transformacji ustrojowej w krajach regionu. W sesji „Poland in Central European Context” Piotr Krzyżański (Instytut Historii UAM) przedstawił przekształcenia sfery wojskowej PRL obejmujące sformułowanie nowej doktryny wojennej, restrukturyzację sił zbrojnych oraz „humanizację” stosunków w wojsku – zwalczanie zjawiska fali. Piotr Syczak (Instytut Historii UG) zaprezentował mechanizm powstawania afer gospodarczych (na podstawie afery alkoholowej) w świetle zachowanej dokumentacji NIK województwa gdańskiego. Soonim Shin z Korei Południowej zanalizowała rolę Kościoła katolickiego w Polsce w okresie transformacji w świetle wypowiedzi publicystów katolickich (Jacek Woźniakowski) i świeckich (Zdzisław Krasnodębski. Adam Michnik). Cennym uzupełnieniem sesji było wystąpienie Tadeusza Czekalskiego (Instytut Historii UJ), który przedstawił przebieg transformacji ustrojowej w Albanii i społeczne skutki wdrażania neoliberalnych reform.

W sesji „Soviet Union and the Collapse of Communism” prof. Dmitry Shlapentokh (Indiana University) przedstawił ideologiczne uwarunkowania pierestrojki Gorbaczowa, zaś Krzysztof Brzechczyn (OBBH IPN w Poznaniu) – zróżnicowanie procesów demokratyzacyjnych w poszczególnych postsowieckich republikach: od budowy stabilnych demokracji (kraje bałtyckie) do budowy systemów dyktatorskich (Azja Centralna). Dwa ostatnie referaty tej sesji poświęcone były transformacji na Ukrainie. Oleksandr Grytsenko (National Academy of Arts) przedstawiał przebieg dekomunizacji przestrzeni publicznej na Ukrainie, zaś Nadiia Honcharenko (National Academy of Arts) – wizję przeszłości Ukrainy w podręcznikach historii.

Konferencja zakończyła się dyskusją panelową pt. „Aftermath of Downfall of Communism: Populism and Deficit of Democracy in East Central Europe”, podczas której zaproszeni prelegenci Krzysztof Brzechczyn, Ferenc Hörcher (Węgierska Akademia Nauk), Marek Nowak (Instytut Socjologii UAM) oraz Rafał Paweł Wierzchosławski (Szkoła Główna Psychologii Społecznej) starali się przedstawić wpływ komunistycznego dziedzictwa i transformacji ustrojowej na współczesny rozwój krajów regionu.

do góry