Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Attachés i przedstawiciele Misji Wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL” – Częstochowa, 13–14 czerwca 2019

W dniach od 13 do 14 czerwca 2019 r.  w Częstochowie odbyła się ogólnopolską konferencja naukowa „Attachés i przedstawiciele Misji Wojskowych w Wojsku Polskim II RP i Siłach Zbrojnych PRL”, zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Wojskowe Biuro Historyczne im. gen. broni Kazimierza Sosnkowskiego.

Celem konferencji było przyjrzenie się placówkom wojskowym działającym poza terenami kraju zarówno w okresie II Rzeczypospolitej jak i w czasie trwania Polski Ludowej, w tym szczególnie attachés i przedstawicielom Misji Wojskowych. Zależało nam na porównaniu sposobu kierowania i funkcjonowania placówek zagranicznych w okresie dwudziestolecia międzywojennego, drugiej wojny światowej jak i po jej zakończeniu. W trakcie konferencji poznaliśmy sylwetki oficerów i żołnierzy, ich działalność wywiadowczą, polityczną oraz dyplomatyczną. Omówione zostały m.in. działalność attachatu w Niemczech, Francji, Korei, Libanie, Japonii oraz Wietnamie w różnych okresach dziejowych. Prelegenci naświetlili także postacie przedwojennych oficerów i generałów: gen. Aleksandra Karnickiego, gen. Bolesława Wieniawy-Długoszowskiego, płk. Pawła Aleksandrowicza, ppłk. Wacława Jędrzejewicza, jak i powojennych: gen. Floriana Siwickiego, gen. Teodora Kufla, płk. Juliusza Bardacha, kpt. Juliusza Wilczura Garzteckiego.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, dlatego też prelegenci zobowiązani są do dostarczenia tekstów zgodnych z instrukcją wydawniczą IPN. Ostateczny termin nadsyłania materiałów upływa 31 sierpnia 2019 r.

Termin konferencji: 13–14 czerwca 2019 r.

Miejsce konferencji: Hotel „Złote Arkady” w Częstochowie, ul. Boya-Żeleńskiego 12.

Kontakt:

Bartosz Kapuściak
Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Katowicach
tel. 322070567
e-mail: bartosz.kapusciak@ipn.gov.pl

 

Program:

Dzień I – 13 czerwca:

9.00 – Przywitanie gości i prelegentów – dyrektor Wojskowego Biura Historycznego im. Kazimierza Sosnkowskiego, prof. Sławomir Cenckiewicz oraz dyrektor Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach, dr Andrzej Sznajder.

9.20-10.20 – Panel I – moderator prof. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku):

 • Wojciech Miklaszewski (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy) – Polska Misja Wojskowa do generała Denikina w okresie od września 1919 do kwietnia 1920 i jej szef – generał Aleksander Karnicki (1869–1942).
 • Dr hab. Wojciech Mazur (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie) – Skrzydlaci attachés. Attachaty i misje lotnicze mocarstw Zachodu w Polsce lat 1936–1939.
 • Dr Krzysztof Langowski (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie) – Ppłk Wacław Jędrzejewicz – attaché wojskowy w Tokio (1925–1928).

10.20-10.50 – Dyskusja.

10.50-11.50 – Panel II – moderator dr Paweł Piotrowski (Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie):

 • dr hab. Robert Majzner, prof. UJD (Uniwersytet im. Jana Długosza w Częstochowie) – Płk SG Paweł Aleksandrowicz – pierwszy attaché wojskowy RP w kraju „kwitnącej wiśni”.
 • prof. dr hab. Wojciech Skóra (Akademia Pomorska w Słupsku) – Polska Misja Wojskowa na Syberię 1919–1920.
 • dr hab. Sławomir Cenckiewicz, prof. ASzWoj (Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) – „Możesz być dobrym jeśli chcesz”. Gen. Bolesław Wieniawa-Długoszowski i mjr Henryk Floyar-Rajchman na wygnaniu (1940–1942).

11.50-12.20 – Dyskusja.

12.50-13.50 – Panel III – moderator dr Witold Bagieński (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie):

 • Paweł Sztama (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie) – Działalność płk. Floriana Siwickiego na stanowisku attaché Wojskowego, Morskiego i Lotniczego przy Ambasadzie PRL w Pekinie w świetle jego raportów (1961–1963).
 • Dr Wojciech Paduchowski (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) – Białek, Burczak, Załuska – attaché wojskowi w Phenianie.
 • Bartosz Kapuściak (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach) – Misja wojskowa gen. Teodora Kufla w Berlinie Zachodnim 1979–1981.

13.50-14.20 – Dyskusja

Dzień II – 14 czerwca:

9.00-10.20 – Panel I – moderator Paweł Sztama (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/ Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie):

 • dr Mariusz Mróz (Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie) – Nie tylko attaché – czyli polskie przedstawicielstwa wojskowe we Francji w pierwszych latach niepodległości.
 • Jarosław Ciślak (badacz niezależny) – Próba usystematyzowania spraw organizacyjno-etatowych dotyczących Attachatów Wojskowych Sił Zbrojnych PRL w latach 1945–1990.
 • Tomasz Krok (Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie) – Działalność rezydenta Informacji Wojskowej kpt. Juliusza Wilczura Garzteckiego w Misji Wojskowej w Rzymie w 1946 r.
 • Michał Kozłowski (Wojskowe Biuro Historyczne w Warszawie) – Juliusz Bardach – moskiewski łącznik.

10.20-10.50 – Dyskusja.

11.20-12.20 – Panel II – moderator Bartosz Kapuściak (Instytut Pamięci Narodowej w Katowicach):

 • dr Przemysław Gasztold (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie) – Początki wywiadu wojskowego PRL na Bliskim Wschodzie: działalność rezydentury Zarządu II Sztabu Generalnego WP krypt. „Cedr” w Libanie (1965–1970).
 • dr Monika Komaniecka (Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie) – Francuski attachat wojskowy w Polsce Ludowej w latach 70.
 • dr Przemysław Benken (Instytut Pamięci Narodowej w Szczecinie) – Dynamika eskalacji II wojny indochińskiej przełomu lat sześćdziesiątych i siedemdziesiątych w raportach i sprawozdaniach Attachatu Wojskowego przy Ambasadzie PRL w Hanoi.

12.20-12.50 – Dyskusja.

12.50-13.20 – Podsumowanie i zakończenie konferencji.

Patronat medialny: Gazeta Częstochowska, Polska Zbrojna, Polska Zbrojna Historii, TVP 3 Katowice, Życie Częstochowy i Powiatu.

 • Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Jugosławii Roman Dębicki (trzeci od lewej) po złożeniu listów uwierzytelniających w Belgradzie. Jugosławia. 05.1935 r. (fot. z zasobu Wojskowego Biura Historycznego).
  Poseł nadzwyczajny i minister pełnomocny Polski w Jugosławii Roman Dębicki (trzeci od lewej) po złożeniu listów uwierzytelniających w Belgradzie. Jugosławia. Maj 1935 r. (fot. z zasobu Wojskowego Biura Historycznego).
do góry