Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

XIII Letnia Szkoła Historii Najnowszej – Palczew, 2–7 września 2019

W Palczewie rozpoczeły się obrady XIII Letniej Szkoły Historii Najnowszej IPN. Biorą w nich udział doktoranci oraz studenci starszych lat, podejmujący w swoich badaniach problematykę związaną z najnowszymi dziejami Polski.

W dotychczasowych programach szkoły znalazły się wykłady wybitnych znawców historii najnowszej (m.in. profesorów Antoniego Dudka, Jerzego Eislera, Marka Kornata, Grzegorza Motyki, Andrzeja Paczkowskiego, Włodzimierza Sulei), dyskusje, zajęcia seminaryjne oraz warsztaty (m.in. związane z wykorzystaniem w pracy badawczej akt aparatu bezpieczeństwa, dotyczące fotografii jako źródła historycznego, wykorzystania źródeł „historii mówionej”, sztuki prezentacji, jak również szkolące umiejętność pisania tekstu popularnonaukowego). Program tegorocznej szkoły ma podobny charakter.

PROGRAM

2 IX 2019, poniedziałek

 

12:00 – wyjazd do ośrodka (parking pod Pałacem Kultury i nauki, od strony „Kinoteki”)

14:00 – obiad

15:00–17:00 – prof. Włodzimierz Suleja (dyrektor Biura Badań Historycznych IPN), prof. Krzysztof Kawalec (UWr., OBBH IPN Wrocław)  U źródeł polskiej polityki historycznej. Spór o wizje Polski Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego.

17:00–17:15 – przerwa na kawę

17:15–20:00 – seminarium

 1. KONRAD GRACZYK (UŚ) POMOCNICTWO DO DEZERCJI W ORZECZNICTWIE SĄDU SPECJALNEGO W KATOWIZACH (SONDERGERICHT KATTOWITZ).
 2. DOROTA CHOIŃSKA (UWr) UPAMIĘTNIENIE POWOJENNEGO PODZIEMIA ANTYKOMUNISTYCZNEGO NA BIAŁOSTOCCZYŹNIE I JEGO WPŁYW NA LOKALNY KONFLIKT PAMIĘCI.
 3. KACPER  AWZAN (UwP) TAM, GDZIE WOJNA ROZPOCZĘŁA SIĘ W 1945 R. PRZEJŚCIE FRONTU W PAMIĘCI MIESZKAŃCÓW SPISZU I ORAWY.
 4. KAMIL ANDUŁA (UMK) PROBLEMATYKA BEZPIECZEŃSTWA NA POMORZU ZACHODNIM W ŚWIETLE DOKUMENTÓW DOWÓDZTWA 1. DYWIZJI ROLNOGOSPODARCZEJ (1945).

20:15 – WIECZOREK ZAPOZNAWCZY

 

3 IX 2016, wtorek

 

8:00 – śniadanie

9:00–11:00 – prof. Rafał Habielski (UW, BBH IPN), dr hab. Sławomir Łukasiewicz (KUL, OBBH IPN Lublin)  Polska emigracja po 1945. Nowe kierunki badań.

11.00-11.30 – przerwa kawowa

11.30-13.30   dr Magdalena Mikrut-Majeranek (redaktor naczelna Histmag.org)  Internet jako narzędzie pracy historyka.

13:30–14:30 – przerwa obiadowa

14.30–16.30 – dr hab. Agnieszka Kolasa-Nowak (UMCS)  dr hab. Marcin Kruszyński (naczelnik OBBH IPN Lublin), Historia społeczna PRL. Pola i wyzwania badawcze.

16.30–17.00 – przerwa na kawę

17.00–19:00 – seminarium 

 1. KAMIL KARTASIŃSKI (UŚ) SYBIRACY-EMIGRANCI DO USA I KANADY PO II WOJNIE ŚWIATOWEJ NA PODSTAWIE NARRACJI AUTOBIOGRAFICZNYCH.
 2. KATARZYNA TARGOSZ (UWr) ŻYCIE CODZIENNE MIESZKAŃCA WROCŁAWIA W LATACH 1956-1970 NA PODSTAWIE OGŁOSZEŃ DROBNYCH Z DOLNOŚLĄSKIEGO DZIENNIKA "SŁOWO POLSKIE".
 3. PRZEMYSŁAW MRÓWKA (UW) – OKNO NA ŚWIAT. DZIAŁALNOŚĆ CENTRALI HANDLU ZAGRANICZNEGO POLSERVICE 1953-1989.

20:00 – kolacja

 

4 IX 2019, środa

8:00 – śniadanie

9:00–11:00 – dr hab. Filip Musiał (Dyrektor Oddziału IPN w Krakowie, Ignatianum)  Kilka uwag krytycznych o tezach pracy dr Władysława Bułhaka „Wywiad PRL a Watykan 1962-1978” (dyskusja z udziałem autora książki).

11:00–11:30 – przerwa na kawę

11:30–13:30 – prof. Antoni Dudek (UKSW) Początki III RP. Rząd Tadeusza Mazowieckiego i co dalej?

13:30–15:00 – przerwa obiadowa (obiad 13:45)

15:00–19:00 – seminarium

 1. OLEKSANDR AVRAMCHUK (UwP)  „BOSTOŃSKA RZECZPOSPOLITA”. INTELEKTUALNA ZIMNA WOJNA I POLSKI KRĄG UKRAIŃSKIEGO HARVARDU.
 2. MARIA REISKY (UO) - PROBLEM MNIEJSZOŚCI NIEMIECKIEJ W POLSCE NA POCZĄTKU LAT 80. XX W. W ŚWIETLE PROTOKOŁÓW Z OBRAD PLENARNYCH BUNDESTAGU I PRASY ZACHODNIONIEMIECKIEJ.
 3. DOMINIK      MARCINKOWSKI (UO)  „TO INGERENCJA W WEWNĘTRZNE SPRAWY POLSKI!”. CZECHOSŁOWACKA PRASA O FINANSOWANIU NSZZ „SOLIDARNOŚCI” PRZEZ ZACHÓD (1980-1989).

17:00-17:30 – przerwa kawowa

 1. EWA   WOŹNIAK (UWr) OCENA DZIAŁALNOŚCI OBOZU OPOZYCYJNO-SOLIDARNOŚCIOWEGO W LATACH 1989-1995.
 2. ALEKSANDRA WIERZCHOWSKA (IH PAN, IPN) POTĘGA WYOBRAŹNI. GRY FABULARNE (RPG) I PARAGRAFOWE W POLSCE W LATACH 80.

19:45 – kolacja

5 IX 2019, czwartek

8:00 – śniadanie

9:00–11:00 – prof. Andrij Portnow (Europa-Universität Viadrina, Frankfurt nad Odrą/Słubice) Jak pisać (nie-) narodową historię miasta wielokulturowego?

11.00-11.15 – przerwa kawowa

11.15-13.15 – Robert Kostro (dyrektor Muzeum Historii Polski)  Spór o polską pamięć na przykładzie konstruowania wystawy stałej Muzeum Historii Polski?

13.15–14.30 – przerwa obiadowa

14:30–16:30 – dr Tomasz Kozłowski (IPN), dr Michał Przeperski (IPN)  Od pierestrojki do transformacji. Nowe wyzwania badawcze.

16:30–17:00 – przerwa na kawę

17:00–19:00 – dr Rafał Łatka (BBH IPN)  Najważniejszy polski dziennik w XX w.? Prace nad pełnym wydaniem zapisków „Pro Memoria” kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prymasa Polski.

20:00 – kolacja

 

6 IX 2019, piątek

8:00 – śniadanie

9:00–11:00 - dr Aneta Nisiobęcka (Archiwum IPN) – Jak korzystać z Archiwum IPN?

11:00–11:15 – przerwa na kawę

11:15–13:15 –  dr hab. Jan Szumski (BBH IPN, Instytut Historii Nauki PAN), dr Paweł Libera (BBH IPN, Instytut Historii Nauki PAN),– Archiwa zagraniczne w badaniach nad historią Polski; doświadczenia, praktyka.

13:15–14:45 – przerwa obiadowa (obiad 13:30)

14:45–16:45 dr hab. Mirosław Szumiło (BBH IPN, UMCS), dr Eryk Krasucki (Uniwersytet Szczeciński) Jak pisać biografie ludzi PRL?

16:45–17:00 – przerwa na kawę

17:00–19:00 – seminarium

 1. ANNA  HEKERT (UwP) ROZPACZLIWIE POSZUKUJĄC ELIT. ELITY KOMUNISTYCZNE NA TERENIE POWIATÓW WOJEWÓDZTWA POZNAŃSKIEGO W LATAH 1945-1948.
 2. SYLWIA  ZUBRZYCKA (UMCS) STANISŁAW KRZYKAŁA (1909-1976). BIOGRAFIA.
 3. BARTOSZ RÓŻANEK  (UW)  DZIENNIK, PAMIĘTNIK CZY WSPOMNIENIA ANALIZA ŹRÓDŁOZNAWCZA FRAGMENTÓW DZIENNIKÓW POLITYCZNYCH MIECZYSŁAWA F. RAKOWSKIEGO Z GRUDNIA 1981 R.

19:45 – UROCZYSTA KOLACJA

 

7 IX 2019, sobota

8:00 – 10:00 – śniadanie

10:00 – wręczenie dyplomów

11:30 – obiad

12.15 – wyjazd do Warszawy

 

Dodatkowych informacji udziela:
Marta Mazurkiewicz
marta.mazurkiewicz@ipn.gov.pl

do góry