Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019

 • Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
  Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
 • Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
  Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
 • Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
  Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
 • Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
  Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
 • Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
  Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
 • Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
  Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
 • Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
  Konferencja naukowa „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner” – Wrocław, 18 listopada 2019. Fot. Adam Pacześniak (IPN)
Centrum Historii Zajezdnia we Wrocławiu i Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie zorganizowały 18 listopada 2019 r. we Wrocławiu ogólnopolską konferencję naukową „Kardynał Bolesław Kominek – biskup, dyplomata, wizjoner”. 

Patronat honorowy nad konferencją objął abp. Józef Kupny, metropolita wrocławski. 

Konferencja zorganizowano w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce”

PROGRAM

Otwarcie konferencji 9.00–9.20

abp dr Józef Kupny, metropolita wrocławski
dr Jarosław Szarek, prezes IPN
dr Marek Mutor, dyrektor Ośrodka „Pamięć i Przyszłość”

Panel I 9.20–11.00 
 • dr Marek Mutor, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – Biografia Bolesława Kominka – stan badań
 • dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – Orędzie biskupów polskich do biskupów niemieckich: podsumowanie badań, nowe ustalenia i perspektywy badawcze
 • ks. dr hab. Dominik Zamiatała prof. UKSW, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Kardynał Bolesław Kominek jako rządca Archidiecezji Wrocławskiej
 • dr Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej – Kardynał Bolesław Kominek jako członek Episkopatu Polski – zarys zagadnienia
 • ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego – Relacje kard. Bolesława Kominka z zakonami na przykładzie kanoników regularnych

Dyskusja – 11.00–11.30
Przerwa kawowa – 11.30–11.50

Panel II 11.50–13.10
 • prof. dr hab. Jerzy Pietrzak – Relacja prymasa Augusta Hlonda z ks. Bolesławem Kominkiem
 • ks. prof. dr hab. Józef Marecki, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Kolegium IPN – Relacje kard. Kominka z kard. Wojtyłą
 • dr Michał Białkowski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu – Bolesław Kominek – animator i członek komisji specjalistycznych Konferencji Episkopatu Polski (1956–1974)
 • ks. dr hab. Grzegorz Sokołowski, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Zabiegi kard. Bolesława Kominka o akademickość teologii we Wrocławiu

Dyskusja – 13.10–13.40
Przerwa obiadowa – 13.40–14.30

Panel III  14.30–15.50
 • dr Urszula Pękala, Leibniz-Institut für Europäische Geschichte w Moguncji – Europejskie kontakty Bolesława Kominka na przykładzie relacji z biskupami z Francji, NRD i RFN
 • dr Wojciech Kucharski, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość”, dr Lucyna Ratkowska-Widlarz, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – Nowe źródła do badań odpowiedzi biskupów niemieckich na polskie Orędzie (komunikat)
 • dr hab. Kazimiera Jaworska, prof. PWT, Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu – Kardynał Bolesław Kominek wobec problemu katechizacji młodego pokolenia w archidiecezji wrocławskiej w latach 1961–1974
 • ks. dr Patryk Gołubców, Archiwum Archidiecezjalne we Wrocławiu – Społeczno-polityczne uwarunkowania wydawania i dystrybucji książki religijnej na Dolnym Śląsku w latach 1956–1974 w kontekście działań kard. Bolesława Kominka

Dyskusja – 15.50–16.20
Przerwa kawowa – 16.20–16.40

Panel IV – 16.40–17:40
 • dr Władysław Bułhak, Instytut Pamięci Narodowej – Abp Bolesław Kominek w świetle raportów wywiadu PRL
 • dr Łucja Marek, Instytut Pamięci Narodowej – Na tropach przecieku. O roli abp. Kominka w ujawnieniu tajnych dokumentów SB
 • Dariusz Misiejuk, Ośrodek „Pamięć i Przyszłość” – Abp Bolesław Kominek wobec budowy pomnika papieża Jana XXIII
Podsumowanie obrad i zamknięcie konferencji – 17:40–18:20

Kardynał Bolesław Kominek, arcybiskup wrocławski, bliski współpracownik prymasów Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, przyjaciel arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły, niezwykle zaangażowany w organizację i kanoniczne uregulowanie polskich struktur kościelnych na Ziemiach Zachodnich, autor Orędzia biskupów polskich do biskupów niemieckich pozostawił po sobie bardzo obszerną spuściznę kaznodziejską, publicystyczną, naukową oraz dziedzictwo związane z pojednaniem europejskim po II wojnie światowej. Był człowiekiem, który widział drogę Polski do zachodniej, chrześcijańskiej Europy przez pojednanie z Niemcami. Przedmiotem konferencji jest ponowne przyjrzenie się jego biografii, spuściźnie pisarskiej, działalności duszpasterskiej i dyplomatycznej oraz jego najbliższemu i dalszemu otoczeniu. Chcemy także zastanowić się nad dziedzictwem, które pozostawił po sobie szczególnie w kwestii pojednania i jego rządów biskupich w archidiecezji wrocławskiej.  Mamy nadzieję, że przygotowane na konferencję studia przyczynią się do powstania nowoczesnej, odpowiadającej współczesnym wymaganiom historiograficznym biografii tej ważnej dla polskiej historii postaci oraz podjęcia szerokich badań nad rolą Kościoła w ważnych procesach społecznych. 

Dr Wojciech Kucharski: wojciech.kucharski@zajezdnia.org 
Dr Rafał Łatka: rafal.latka@ipn.gov.pl

do góry