Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018

  • Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018 Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018
  • Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018 Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018
  • Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018 Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018
  • Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018 Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018
  • Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018 Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018
  • Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018 Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018
  • Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018 Konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944” – Warszawa, 3 grudnia 2018

W poniedziałek 3 grudnia 2018 r. w Przystanku Historia Centrum Edukacyjnym IPN przy ul. Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie.odbyła się konferencja naukowa „Walka zbrojna w programach organizacji podziemia niepodległościowego po 1944”.

Sympozjum było poświęcone problematyce akcji czynnej podejmowanej przez konspirację niepodległościową w okresie dyktatury komunistycznej. Po przypomnieniu koncepcji walki czynnej przyjętych w wojskowych strukturach Polskiego Państwa Podziemnego podczas okupacji niemieckiej została omówiona „geografia” podziemia antykomunistycznego i zjawiska oraz mechanizmy jego funkcjonowania – swego rodzaju „koła zamachowe”, nadające mu dynamikę. Prelegenci scharakteryzowali modele działań partyzanckich w latach 1944–1956. W kolejnych referatach można było zapoznać się z poszczególnymi kategoriami akcji zbrojnych – takimi jak uwalnianie więźniów, walki z grupami operacyjnymi sił komunistycznych, akcje ekspropriacyjne, zaopatrzeniowe, rozbrojeniowe i likwidacyjne, a także mające wymiar propagandowy. W dalszej części zostały przedstawione działania podziemia mające na celu utrzymanie porządku publicznego oraz zwalczanie przestępczości pospolitej i patologii we własnych szeregach, a także akcje szczególnie drastyczne, tj. o charakterze „pacyfikacyjnym”.

Konferencja zorganizowana została przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie w ramach Centralnego Projektu Badawczego „Podziemie niepodległościowe w Polsce 1944–1956”. Jej plonem będzie publikacja naukowa.

 

do góry