Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego” – 26–27 listopada 2018

Dwudniowa konferencja przypomniała 100. rocznicę obrad Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu

W dniach 26-27 listopada 2018 r. w siedzibie Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk odbyła się sesja naukowa mająca na celu przypomnienie 100. rocznicy obrad Sejmu Dzielnicowego w Poznaniu. Obradujący w dniach od 3 do 5 grudnia 1918 r. delegaci z Wielkopolski, Pomorza, Śląska, Warmii i Mazur oraz polskiego wychodźstwa na pozostałych terenach ówczesnego państwa niemieckiego, dyskutowali m.in. nad przyszłością ziem, które chciano przyłączyć do odradzającej się Polski. Organizatorami upamiętniającej to ważne wydarzenie konferencji byli: Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu, Wielkopolskie Muzeum Niepodległości, Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Wielkopolskie Towarzystwo Kulturalne oraz Fundacja Zakłady Kórnickie.

Druga edycja konferencji-sejmiku zatytułowana była „W przededniu Powstania – od Polskiego Sejmu Dzielnicowego do przyjazdu Paderewskiego”. Pierwszego dnia odbyły się trzy panele dyskusyjne na następujące tematy: „Pamięć o Powstaniu Wielkopolskim 1918-1919 roku oraz jego zbiorowych i indywidualnych bohaterach”, „Archiwa, biblioteki i instytuty jako miejsca udostępniania źródeł historycznych” oraz „Co i jak pokazywać w muzeach: „wielkie” i zbiorowe historie całych społeczności, czy też dzieje jej poszczególnych mieszkańców”. Wieczorem zaplanowano w Teatrze Polskim koncert „Gala Powstańcza” – widowisko muzyczno-multimedialne z udziałem solistów, aktorów i orkiestry, w którego trakcie uczestnicy usłyszeli nie tylko wyjątkowe aranżacje utworów patriotycznych znanych w całej Polsce, ale także bezpośrednio związanych Powstaniem Wielkopolskim.

Drugiego dnia miała miejsce konferencja, podczas której zostały wygłoszone m.in. referaty poświęcone okresowi poprzedzającemu wybuch Powstania Wielkopolskiego:

  • prof. Przemysław Hauser „Niemcy a Wielkopolska październik-grudzień 1918”
  • prof. Olgierd Kiec „Niemiecka odpowiedź. Zjazd delegatów Niemieckich Rad Ludowych z Marchii Wschodniej (Ostmark)”
  • prof. Rafał Witkowski „Żydowska Rada Ludowa w Poznaniu”
  • ks. prof. Adam Kalbarczyk „Niepodległość na ambonie. Kazanie ks. Antoniego Stychla”
  • prof. Magdalena Graf „Onomastyczne refleksje nad nazwiskami delegatów”
  • prof. Magdalena Piotrowska „Rites de passage?  Kilka uwag o Sejmie Dzielnicowym”
  • prof. Julia Dziwoki „Udział duchowieństwa Dzielnicy Śląskiej w Sejmie Dzielnicowym w Poznaniu”.
do góry