Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa w 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę – Bełchatów, 29–30 listopada 2018

 • Zebranych w Rezydencji Dwór Polski powitał dr Dariusz Rogut, dyretkor Oddziału IPN w Łodzi Zebranych w Rezydencji Dwór Polski powitał dr Dariusz Rogut, dyretkor Oddziału IPN w Łodzi
 • Przedsięwzięcie rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Marszu I Brygady. Na pierwszym planie od lewej Prezes IPN dr Jarosław Szarek, prok. Andrzej Pozorski, dyrektor GKŚZpNP IPN, prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor BBH IPN, dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Przedsięwzięcie rozpoczęło uroczyste odśpiewanie Marszu I Brygady. Na pierwszym planie od lewej Prezes IPN dr Jarosław Szarek, prok. Andrzej Pozorski, dyrektor GKŚZpNP IPN, prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor BBH IPN, dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi
 • Od lewej Prezes IPN dr Jarosław Szarek, prok. Andrzej Pozorski, dyrektor GKŚZpNP IPN, prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor BBH IPN, dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Od lewej Prezes IPN dr Jarosław Szarek, prok. Andrzej Pozorski, dyrektor GKŚZpNP IPN, prof. Włodzimierz Suleja, dyrektor BBH IPN, dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi
 • Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi
 • Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi
 • Agnieszka Janowska odczytała list od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego Agnieszka Janowska odczytała list od Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego
 • W imieniu Wojewody Łódzkiego prof. Zbigniewa Rau głos zabrał Tobiasz Bocheński, dyretkor Biura Wojewody W imieniu Wojewody Łódzkiego prof. Zbigniewa Rau głos zabrał Tobiasz Bocheński, dyretkor Biura Wojewody
 • Przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego AK „Błysk” z Paradyża prezentują pamiątkowy pozłacany obraz orła białego, przekazany następnie na ręce Prezes IPN. Z lewej dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Przedstawiciele Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego AK „Błysk” z Paradyża prezentują pamiątkowy pozłacany obraz orła białego, przekazany następnie na ręce Prezes IPN. Z lewej dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi
 • Prezes IPN dr Jarosław Szarek odbiera pamiątkowy obraz orła białego oraz odznakę Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” z Paradyża Prezes IPN dr Jarosław Szarek odbiera pamiątkowy obraz orła białego oraz odznakę Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” z Paradyża
 • Pamiątkową odznakę Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” z Paradyża odebrał również dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Pamiątkową odznakę Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” z Paradyża odebrał również dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi.
 • Dr Dariusz Rogut (z prawej) i dr Jarosław Szarek w momencie przekazania na ręce Prezesa IPN pamiątkowego obrazu z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego Dr Dariusz Rogut (z prawej) i dr Jarosław Szarek w momencie przekazania na ręce Prezesa IPN pamiątkowego obrazu z wizerunkiem Marszałka Józefa Piłsudskiego
 • Od lewej: prof. Włodzimierz Suleja, dr Dariusz Rogut Od lewej: prof. Włodzimierz Suleja, dr Dariusz Rogut
 • Od lewej: prof. Tadeusz Wolsza, prof. Włodzimierz Suleja Od lewej: prof. Tadeusz Wolsza, prof. Włodzimierz Suleja
 • Prof. Janusz Faryś, prof. Włodzimierz Suleja Prof. Janusz Faryś, prof. Włodzimierz Suleja
 • Dr hab. Jan Snopko Dr hab. Jan Snopko
 • Wystąpienie gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza Wystąpienie gen. bryg. dr. inż. Ryszarda Parafianowicza
 • Od prawej: prof. Tadeusz Wolsza, dr hab. Marek Białokur Od prawej: prof. Tadeusz Wolsza, dr hab. Marek Białokur
 • Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. Tadeusz Wolsza Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka, prof. Tadeusz Wolsza

Staraniem Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi w dniach 29–30 listopada 2018 r. trwają w Bełchatowie obrady ogólnopolskiej konferencji naukowej „W 100-lecie odzyskania niepodległości przez Polskę”.

Konferencję rozpoczęło – tradycyjne już w Bełchatowie – odśpiewanie Marszu I Brygady, a następnie uroczystość wręczenia Prezesowi IPN dr. Jarosławowi Szarkowi pamiątkowego pozłacanego obrazu orła białego przez przedstawicieli Jednostki Strzeleckiej 2036 im. Oddziału Partyzanckiego Armii Krajowej „Błysk” z Paradyża.

Uczestnicy konferencji omawiają najważniejsze okoliczności prowadzące do odzyskania niepodległości przez Polskę. Przedstawiane są zarówno działania prowadzone na ziemiach polskich, jak i uwarunkowania międzynarodowe, które doprowadziły do odbudowania suwerennej Rzeczypospolitej. Ważnym zadaniem jest próbla prześledzenia różnych koncepcji i porównanie często odmiennych wizji, których celem było odrodzenie Polski.

PROGRAM

29 listopada (czwartek)

9.00–9.20 – otwarcie konferencji

9.20–10.20

 • Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie)
  Założenia ideowe powstania Rzeczypospolitej. Rozważania na temat koncepcji obozu wszechpolskiego i obozu skupionego wokół Józefa Piłsudskiego
 • Prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim)
  Budowa państwa polskiego listopad 1918 – marzec 1919

10.20–10.40 – przerwa

10.40–12.10

 • Dr hab. Jan Snopko (Uniwersytet w Białymstoku)
  Dłuższa droga do niepodległości. Sytuacja na obszarach okupowanych i administrowanych przez Ober-Ost
 • Dr hab. Marek Białokur (Uniwersytet Opolski)
  Pierwsza niedziela w niepodległej stolicy. Wspomnienie wiecu narodowego z 17 listopada 1918 roku
 • Dr Zbigniew Girzyński (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
  Kiedy Polska odzyskała niepodległość? Refleksje wokół wyboru daty 11 listopada na święto odzyskania przez Polskę niepodległości

12.10–12.30 – przerwa

12.30–14.00

 • Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy)
  Niepodległość zaklęta w poezji – językowe wyznaczniki narodowych wartości w poezji legionów
 • Dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)
  Wybrane sylwetki lekarzy legionowych
 • Gen. bryg. dr inż. Ryszard Parafianowicz (Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  Rola gen. Tadeusza Kutrzeby w kształtowaniu wyższych kadr wojskowych na potrzeby niepodległej II Rzeczypospolitej

14.00–15.30 – przerwa

15.30–16.30

 • Dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi/Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie)
  Gen. bryg. WP Ludwik Bittner „Halka” (1892–1960) – w walce o Niepodległą
 • Dr hab. Arkadiusz Adamczyk (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach)
  Spadkobiercy twórców niepodległej – piłsudczycy na emigracji wobec spuścizny 1918 roku

16.30–17.30 – dyskusja

30 listopada (piątek)

10.15–12.30

Panel dyskusyjny „Drogi do niepodległej Polski”:

prof. Przemysław Hauser (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie), prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), prof. Włodzimierz Suleja (Instytut Pamięci Narodowej w Warszawie/Uniwersytet Wrocławski), prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie)

12.30–12.50 – przerwa

12.50–13.50

 • Dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)
  Ruch zetowy w latach 1886–1914. Z dziejów polskich patriotycznych konspiracji pod zaborami
 • Dr Jan Wiśniewski (Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu)
  Rząd adm. Aleksandra Kołczaka wobec niepodległości Polski

13.50–14.10 – przerwa

14.10–15.10

 • Dr hab. Jarosław Rabiński (Katolicki Uniwersytet Lubelski)
  Chrześcijańscy demokraci u progu Niepodległej
 • Dr Dariusz Fabisz (Uniwersytet Zielonogórski)
  Aleksandra Prystora droga ku Niepodległej

15.10–15.40 – dyskusja i podsumowanie

 

foto: Marzena Kumosińska (1 dzień), Przemysław Brzeziński (2 dzień)

 

do góry