Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – Warszawa, 7–8 listopada 2018

Koniec I wojny światowej przyniósł całkowitą przebudowę Europy Środkowej i Wschodniej. Rozpadły się dawne monarchie, a w ich miejsce zaczęły powstawać państwa narodowe, w tym niepodległa Polska. Podczas konferencji zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk wybitni specjaliści z kraju i zagranicy przyglądają się geopolitycznym uwarunkowaniem odradzającej się Rzeczypospolitej. Ponadto dyskutują nad ułożeniem II RP w strategicznych planach zwycięskiej Ententy, jak też na temat trudnych relacji pomiędzy Warszawą i jej wybranymi sąsiadami.

Organizatorzy konferencji: Instytut Pamięci Narodowej, Instytut Historii Polskiej Akademii Nauk

 • Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018
  Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018
 • Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018
  Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018
 • Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018
  Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018
 • Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018
  Konferencja „Annus mirabilis 1918. Mocarstwa i sąsiedzi wobec odrodzenia Polski” – 7 listopada 2018

Program konferencji

7 listopada 2018

Belweder

ul. Belwederska 54/56, Warszawa

Otwarcie obrad

Sesja I:
Pragnienia i oczekiwania polskie na arenie międzynarodowej

(panel dyskusyjny)

godz. 10.30–12.00

Prowadzenie: prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego)

 • Uczestnicy: prof. Włodzimierz Suleja (IPN, Uniwersytet Wrocławski), prof. Krzysztof Kawalec (Uniwersytet Wrocławski, IPN), prof. Romuald Turkowski (Uniwersytet Warszawski)

Przerwa na kawę

Sesja II:
Nowi sąsiedzi

godz. 12.30–14.00

Prowadzenie: prof. Wojciech Materski (Instytut Studiów Politycznych PAN)

 • prof. Andrzej Essen (Uniwersytet Pedagogiczny/Kraków), Czechosłowacja wobec Polski w pierwszych miesiącach jej niepodległości (październik 1918 – styczeń 1919)
 • prof. Jan Pisuliński (Uniwersytet Rzeszowski), Ukraińskie elity polityczne i ich koncepcje stosunków z Polską
 • prof. Šarūnas Liekis (Uniwersytet Witolda Wielkiego w Kownie), Politycy litewscy wobec Polski (1918—1919)

Dyskusja

Sesja III:


Zdegradowane mocarstwa – Rosja i Niemcy

godz. 15.00–17.00

Prowadzenie: prof. Włodzimierz Suleja

 • prof. Mariusz Wołos (Uniwersytet Pedagogiczny/Kraków, Instytut Historii PAN), Trzy Rosje (carska, Rządu Tymczasowego, bolszewicka) wobec kwestii polskiej
 • prof. Grzegorz Kucharczyk (Instytut Historii PAN), Improwizacja czy strategia? Polska w niemieckich koncepcjach politycznych czasów Wielkiej Wojny
 • prof. Przemysław Hauser (Uniwersytet Adama Mickiewicza/Poznań), Niemcy wobec perspektywy strat terytorialnych na rzecz Polski (październik 1918 – czerwiec 1919)

Dyskusja

8 listopada 2018
Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia

 ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

Sesja IV:
Jak wiele dawały nam mocarstwa zwycięskie?

godz. 10.00–12.00

Prowadzenie: prof. Tomasz Schramm (Uniwersytet Poznański)

 • prof. Isabelle Davion (Sorbona), Polska w deliberacjach francuskiego Komitetu Studiów
 • prof. Małgorzata Gmurczyk-Wrońska (Instytut Historii PAN), Koncepcja tzw. silnej Polski w francuskich wizjach pokoju
 • prof. Marek Kornat (Instytut Historii PAN/Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego), Brytyjska wizja „Polski etnograficznej”
 • prof. Mieczysław Biskupski (Central Connecticut State University), Stany Zjednoczone wobec sprawy niepodległości Polski

Dyskusja

Przerwa na kawę

Sesja V:
Kandydaci na sojuszników

godz. 12:30–14:00

Prowadzenie: dr Sławomir Dębski (Polski Instytut Spraw Międzynarodowych)

 • prof. Henryk Walczak (Uniwersytet Szczeciński), Antecedencje nawiązania polsko-rumuńskich stosunków dyplomatycznych po I wojnie światowej
 • dr Endre Laszlo Varga, Stanowisko Węgier wobec niepodległości Polski

Dyskusja

Podsumowanie obrad

 • prof. Marek Kornat, prof. Włodzimierz Suleja
do góry