Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Rzeczpospolita dla wszystkich? Mniejszości narodowe a władze odrodzonej Polski 1918–1939” – Radom, 24–25 września 2018

W Radomiu naukowcy dyskutowali na temat sytuacji mniejszości narodowych w II RP

24–25 września 2018 r. w Radomiu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa pt. „Rzeczpospolita dla wszystkich? Mniejszości narodowe a władze odrodzonej Polski 1918–1939”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Lublinie oraz Delegaturę IPN w Radomiu.

Podczas sympozjum, w którym wzięli udział wybitni specjaliści z całego kraju, poruszony został jeden z najważniejszych problemów II RP – sprawa mniejszości narodowych i historycznego dziedzictwa z tym związanego. Ówczesna Polska była krajem wielonarodowościowym. Przyczyniły się do tego zarówno naturalne procesy migracyjne, jak też celowa działalność państw zaborczych. Po 1918 r. stosunek władz polskich do poszczególnych grup określały akty prawne: najpierw dekrety Naczelnika Państwa, następnie ustalenia zawarte w tzw. Traktacie Mniejszościowym, narzuconym Polsce w Wersalu, wreszcie postanowienia konstytucji marcowej, będącej sumą dotychczasowych ustaleń w powyższej dziedzinie. Pod względem formalnym mniejszości cieszyły się pełnią praw obywatelskich. Nie zmieniało to jednak faktu, że w okresie międzywojennym istniało wiele czynników, które rozpalały konflikty narodowościowe, o czym właśnie naukowcy będą rozmawiać w Radomiu.

W dyskusji wzięli udział przedstawiciele Instytutu Pamięci Narodowej, a także naukowcy z innych ośrodków. Wystąpienia trwały przez dwa dni i zostały podzielone na panele tematyczne.

 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
 • mniejszości narodowe, ipn lublin, konferencja naukowa, II RP
  Fot. Delegatura IPN Radom
do góry