Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018

Eksperci dyskutowali na Przystanku Historia (ul. Dunajewskiego 8), jaka była skala kontroli obywateli poprzez tajne służby PRL

 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018
 • Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018 Konferencja naukowa „Obserwacja w służbie SB” – Kraków, 18 września 2018

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie zorganizował ogólnopolską konferencję naukową „Obserwacja w służbie SB”, która odbyła się 18 września 2018 r. w Centrum Edukacyjnym „Przystanek Historia” w Krakowie, ul. Dunajewskiego 8.

W okresie PRL Służba Bezpieczeństwa inwigilowała dyplomatów, działaczy opozycji, księży oraz zwykłych obywateli pod pretekstem prowadzenia przez nich „działalności antypaństwowej i antysystemowej”. Wykorzystywała do tego wszystkie dostępne metody i środki pracy operacyjnej, włączając w to środki techniczne. Podczas krakowskiej konferencji omawiano jedną z głównych metod działania pionów techniczno-operacyjnych – obserwację.

Samodzielny pion obserwacji, czyli Biuro „B”, powstał w 1955 r., ale od początku w strukturach Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego istniały komórki zajmujące się tym zagadnieniem. Śledzenie osób podejrzanych oraz obserwacja interesujących bezpiekę obiektów należały do zadań wywiadowców Biura „B” MSW i Wydziałów „B” w Komendach Wojewódzkich MO. Dzięki tajnej obserwacji osób SB uzyskiwała informacje o ich trybie życia, kontaktach towarzyskich, adresach znajomych, więziach rodzinnych itp. Był to skrawek historii danej osoby, który w rękach służb policyjnych mógł zostać przeciw niej wykorzystany.

Plan konferencji

 • godz. 10.00-10.15 – otwarcie, dr hab. Filip Musiał, dyrektor Oddziału IPN w Krakowie
 • godz. 10.15-11.15 – panel I: Obserwacja w aparacie represji PRL
 • dr hab. Filip Musiał, Miejsce pionu obserwacji w aparacie Służby Bezpieczeństwa
 • dr Monika Komaniecka-Łyp (IPN Kraków), Metody i zasady działania Biura „B” MSW
 • godz. 11.15-11.35 – przerwa
 • godz. 11.35-13.00 – panel II: Obserwacja w pracy pionów operacyjnych (1)
 • dr Witold Bagieński (IPN), Rola obserwacji w działaniach wywiadu MSW
 • dr hab. Patryk Pleskot (IPN Warszawa), „Szorstka resortowa przyjaźń”. Szkic do analizy relacji Departamentu II z Biurem „B” MSW (1956-1989)
 • Grzegorz Wołk (IPN), Rola obserwacji w pracy operacyjnej Departamentu III MSW. Wybrane przykłady
 • godz. 13.00-13.20 – przerwa
 • 13.20-14.45 – panel III: Obserwacja w pracy pionów operacyjnych (2)
 • dr Łucja Marek (IPN Kraków), Od prymasa po pielgrzyma – obserwacja jako wsparcie pracy operacyjnej pionu IV SB
 • Paweł Sztama (IPN), „Swoi na celowniku”. Byli wysocy funkcjonariusze partyjni i resortowi w oczach Służby Bezpieczeństwa w latach 60. i 70. XX w. Wybrane przypadki
 • Bartosz Kapuściak (IPN Katowice), Tajna obserwacja w Wojskowej Służbie Wewnętrznej
 • godz. 14.45-15.05 – przerwa
 • godz. 15.05-15.55 – panel IV: Film i fotografia w obserwacji
 • Robert Ciupa (ŚCWiS), Wykorzystanie aparatów fotograficznych w pracy operacyjnej Służby Bezpieczeństwa w latach 1970-1980
 • Radosław Poboży (IPN), Byliśmy filmowcami, czyli film na usługach resortu
 • godz. 15.55-16.15 – dyskusja
do góry