Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

„Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie

50. rocznica ogłoszenia encykliki „Humanae vitae”, w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce

 • „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018 Ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm” – Kraków, 15 czerwca 2018
 • „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie
 • „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie
 • „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie
 • „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie
 • „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie „Człowiek – rodzina – komunizm” – ogólnopolska konferencja naukowa w Krakowie

W klasztorze franciszkanów przy pl. Wszystkich Świętych w Krakowie odbyła się 15 czerwca 2018 r. ogólnopolska konferencja naukowa „Człowiek – rodzina – komunizm. 50. rocznica ogłoszenia encykliki »Humanae vitae«, w kontekście relacji państwo – Kościół w komunistycznej Polsce”. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęli metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski i prezes IPN dr Jarosław Szarek, który poprowadził panel dyskusyjny, poświęcony działaniom pro-life w czasach PRL.

W kończącym konferencję panelu dyskusyjnym zabierali głos: dr Wanda Półtawska (bliska przyjaciółka Jana Pawła II, Dama Orderu Orła Białego, działaczka pro-life), Teresa Król (ekspertka w sprawach wychowania do życia w rodzinie, redaktor i współautor podręczników, programów i scenariuszy zajęć) oraz o. prof. Jacek Salij OP (dominikanin, pisarz, publicysta, w czasach PRL związany z opozycją antykomunistyczną).

W obszernym wystąpieniu dr Półtawska przypomniała wydarzenia z lat 40., 50., 60. i 70. XX wieku, akcentując przede wszystkim inicjatywy w obronie życia od jego poczęcia, podejmowane przez kard. Karola Wojtyłę. Na zakończenie stwierdziła, że encyklika „Humanae vitae” Pawła VI jest wciąż aktualna. Paradoksalnie może nawet bardziej aktualna dziś, niż 50 lat temu. Dr Półtawska dokonała też błyskotliwej syntezy nauczania dwóch wielkich papieży mówiąc, że Paweł VI bronił życia, a Jan Paweł II – świętości życia.

Krakowskie spotkanie otworzył dyrektor Oddziału IPN dr hab. Filip Musiał. Następnie ks. dr Paweł Gałuszka, kierujący Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Archidiecezji Krakowskiej odczytał posłanie skierowane przez metropolitę krakowskiego do uczestników konferencji.

„Zagadnienie [będące przedmiotem konferencji] wydaje się być wyjątkowo istotne, gdyż pokazuje, jak wymagające w realizacji były wskazania Soboru Watykańskiego II, który w Polsce – biorąc pod uwagę niezależność wspólnoty politycznej i Kościoła – wzywał do rozsądku i zdrowej współpracy” – napisał abp Jędraszewski. „Jednym z obszarów, gdzie ta współpraca okazywała się szczególnie ważna w drugiej połowie XX wieku była polityka populacyjna państwa. W komunistycznej Polsce polityka ta była wypaczona przede wszystkim przez przepisy legalizujące aborcję oraz marksistowski postulat zniesienia rodziny. […] Jestem przekonany, że naukowa refleksja nad tymi zagadnieniami nie tylko zaowocuje pełniejszą oceną tamtych zjawisk, ale również przyczyni się do rozwoju zdrowej współpracy między Kościołem i państwem w zakresie kształtowania polityki prorodzinnej”.

Tematyka krakowskiej konferencji obejmowała m.in. spór komunistycznego państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny zarówno przed, jak i po ogłoszeniu „Humanae vitae”, stosunek władz PRL do encykliki oraz wkład środowiska skupionego wokół kard. Karola Wojtyły w przygotowanie papieskiego dokumentu. Prelegentami byli naukowcy z Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutu Pamięci Narodowej, Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie oraz Akademii Ignatianum w Krakowie.

Naukowe spotkanie zorganizował Oddział IPN w Krakowie we współpracy z Wydziałem Duszpasterstwa Rodzin Kurii Metropolitalnej w Krakowie.

Program

Godz. 9-9.20 – otwarcie konferencji

KONTEKST
Godz. 9.20-10.30

 • ks. dr Wojciech Kućko (UKSW): Czym była rewolucja 1968 roku? Kontekst historyczny i polityczny przygotowania oraz recepcji encykliki
 • dr Katarzyna Jarkiewicz (AIK): Zakres i charakter polityki populacyjnej państwa polskiego przed wydaniem encykliki
 • ks. dr Paweł Gałuszka (UPJPII): Postawa Kościoła w Polsce wobec encykliki

Godz. 10.30-10.50 – przerwa

REAKCJE
Godz. 10.50-12.20

 • dr Łucja Marek (IPN Kraków): Episkopat polski i środowisko akademickie w Krakowie wobec encykliki
 • dr Cecylia Kuta (IPN Kraków): Stanowisko katolików świeckich wobec encykliki
 • ks. dr Mariusz Trąba (UPJPII): Polscy komuniści wobec encykliki
 • dr hab. Rafał Łętocha (UJ): Encyklika i jej krytycy

12.20-12.40 – przerwa

KONSEKWENCJE
Godz. 12.40-13.50

 • ks. prof. dr hab. Józef Marecki (UPJPII): Realizacja założeń encykliki przez Kościół katolicki w Polsce
 • ks. prof. dr hab. Piotr Mazurkiewicz (UKSW): Spór państwa i Kościoła o obronę życia, małżeństwa i rodziny po ogłoszeniu encykliki
 • dr Mariusz Krzysztofiński (IPN Rzeszów): Realizacja encykliki w diecezji przemyskiej

13.50-14.10 – przerwa

PANEL DYSKUSYJNY
Godz. 14.10-15.30

Działania pro-life w PRL
Uczestnicy: Teresa Król, dr Wanda Półtawska, o. prof. dr hab. Jacek Salij OP
Prowadzenie dr Jarosław Szarek, prezes IPN

 

Patroni medialni konferencji

do góry