Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „U progu niepodległości – Lublin i Lubelszczyzna od końca XIX w. do 1921 r.” – Lublin, 26–27 czerwca 2018

W lubelskim IPN naukowcy dyskutowali o Lublinie i Lubelszczyźnie u progu odzyskania przez Polskę niepodległości

W dniach 26–27 czerwca 2018 r. w siedzibie lubelskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej (ul Wodopojna 2) odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa „U progu niepodległości – Lublin i Lubelszczyzna od końca XIX w. do 1921 r.” 

Jubileusz setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości w 1918 r. składnia do pogłębionej refleksji na temat tamtych dni, zarówno w wymiarze krajowym, jak też regionalnym. To w naszym mieście powstał Tymczasowy Rząd Ludowy Republiki Polskiej pod przewodnictwem Ignacego Daszyńskiego, ale nie jest to jedyny udział Lublina i Lubelszczyzny w walce o suwerenność Rzeczypospolitej, a następnie w procesie formowania się polskiej państwowości. 

Wybitni naukowcy, zgromadzeni na sympozjum,  zastanawiali się nad wydarzeniami politycznymi, zjawiskami społecznymi, mechanizmami kulturowymi, mającymi miejsce na przełomie XIX i XX w. na tytułowym obszarze.

Podczas konferencji został zaprezentowany również projekt atlasu multimedialnego, współrealizowanego przez lubelski IPN, Interaktywny Atlas Historyczny - Szlakami Polski Niepodległej 1914-1922.

do góry