Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości” – Tomaszów Mazowiecki, 18 czerwca 2018

  • Prof. Tadeusz Wolsza, PAN, członek Kolegium IPN Prof. Tadeusz Wolsza, PAN, członek Kolegium IPN
  • Dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi Dr Sebastian Pilarski, naczelnik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi
  • Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi Dr Dariusz Rogut, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi we współpracy ze Starostwem Powiatowym w Tomaszowie Mazowieckim zorganizował 18 czerwca 2018 r.  ogólnopolską konferencję naukową „W 100-lecie odzyskania przez Polskę niepodległości”.

Przedsięwzięcie zrealizowano na terenie I Liceum Ogólnokształcącego im. Jarosława Dąbrowskiego w Tomaszowie Mazowieckim.

Program:

10.15–10.30 – rozpoczęcie konferencji

10.30–11.30

Dr hab. Przemysław Waingertner (Uniwersytet Łódzki)

Zet” w walce o niepodległą Polskę (1886–1918)

Dr hab. Marek Dutkiewicz (Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim)

Lekarze i medycy Legionów Polskich – portret zbiorowy

Prof. Janusz Odziemkowski (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)

Idea niepodległości Polski w działalności Józefa Piłsudskiego (1892–1918)

11.30–11.50 – przerwa

11.50–12.50

Prof. Tadeusz Wolsza (Polska Akademia Nauk w Warszawie)

Prognozy Józefa Piłsudskiego z 1914 r. w sprawie przebiegu nieuchronnego konfliktu zbrojnego

Prof. Janusz Faryś (Akademia im. Jakuba z Paradyża w Gorzowie Wielkopolskim) Odbudowa odrodzonej Rzeczypospolitej (1918–1919)

Dr Sebastian Pilarski (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

Polityka zagraniczna piłsudczyków (1926–1939) – założenia i realizacja

12.50–13.15 – przerwa

13.15–14.15

Dr hab. Marek Sioma (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)

Wojsko w polityce obozu piłsudczykowskiego w okresie dekompozycji (1935–1939)

Dr Dariusz Rogut (Instytut Pamięci Narodowej w Łodzi)

W drodze do niepodległości. Płk Franciszek Studziński „Kotlina” (1893–1964) – zarys biografii

Dr hab. Danuta Jastrzębska-Golonka (UKW)

Problematyka niepodległości w edukacji polonistycznej w okresie II RP i latach powojennych

14.15–15.00 – dyskusja i podsumowanie

foto: Paweł Wąs

do góry