Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Koncesjonowany kapitalizm. Gospodarka nieuspołeczniona PRL lat osiemdziesiątych: ludzie, procesy i uwarunkowania” – Gdańsk, 28–29 maja 2018

W dniach 28–29 maja br. w Oddziale IPN w Gdańsku odbyła się konferencja naukowa „Koncesjonowany kapitalizm. Gospodarka nieuspołeczniona PRL lat osiemdziesiątych: ludzie, procesy i uwarunkowania”. Uczestniczyło w niej kilkunastu pracowników wyższych uczelni i ośrodków naukowych całego kraju. Odbyło się pięć sesji wykładowych, w trakcie których przedstawione zostały następujące problemy badawcze:

 

SESJA 1. Wprowadzenie

 1. prof. Roman Macyra (UAM): „Czym była gospodarka lat osiemdziesiątych XX wieku?”
 2. prof. Janusz Kaliński (SGH): Nierolniczy sektor prywatny gospodarki w polityce ekonomicznej władz komunistycznych po 1980 roku
 3. dr Joanna Szalacha-Jarmużek (WSB Toruń): Nieuchronność transformacji? Globalni aktorzy i grupy interesów a demontaż komunistycznej gospodarki
 4. dr Daniel Wicenty (IPN Gdańsk, UG): Służba Bezpieczeństwa a nowe formy gospodarki nieuspołecznionej: strażnicy systemu czy beneficjenci?

 

SESJA 2. Problemy gospodarczej „szarej strefy”

 1. Michał Przeperski (IPN Warszawa): „Menadżerowie przedsiębiorstw państwowych a deregulacja gospodarki przez rząd Rakowskiego (abdykacja z ręcznego sterowania)
 2. Tomasz Kozłowski (IPN Warszawa): „Spółki nomenklaturowe – planowane uwłaszczenie nomenklatury czy produkt uboczny transformacji gospodarczej
 3. Adam Chmielecki (badacz niezależny, wydawnictwo Patria Media Gdańsk): „Ofiary, sprawcy, czy świadkowie? Centrale handlu zagranicznego w działalności Funduszu Obsługi Zadłużenia Zagranicznego
 4. prof. Antoni Dudek (UKSW): „Stosunek rządów solidarnościowych z lat 1989–1993 do problemu tzw. uwłaszczenia nomenklatury

 

SESJA 3. PRL a zagranica

 1. dr Dariusz Grala (Instytut Kliometrii i Badań nad Transformacją Poznań): „Przedsiębiorstwa polonijno-zagraniczne jako enklawa kapitalizmu i szkoła biznesu dla późniejszych liderów biznesu w III RP”
 2. prof. Krzysztof Lesiakowski (UŁ): „Kierunki działalności kontrolnej NIK wobec przedsiębiorstw polonijno-zagranicznych w latach osiemdziesiątych XX wieku” 
 3. prof. Patryk Pleskot (IPN Warszawa, PWSZ Oświęcim): „Kontrwywiadowcza ochrona kapitalizmu. Rozpracowanie oddziału warszawskiego »Interpolcomu« w latach 1983–1990”
 4. dr Mirosław Sikora (IPN Katowice): „Linia »G«. Reakcja krajów OECD na przeobrażenia gospodarcze w Polsce w świetle informacji pozyskiwanych i dostarczonych rządowi PRL przez służbę wywiadu cywilnego”

 

SESJA 4. Wymiar społeczny

 1. dr Hubert Wilk (IH PAN) „»[…] namiętności, interesy, spełnione i niespełnione nadzieje« – giełdy samochodowe w latach schyłkowego PRL”
 2. Ewa Cudzich (US): „Kapitalizm znad Olzy – nowe zasady gry. Antropologiczny obraz przemytu na pograniczu polskoczeskim”
 3. Przemysław Mrówka (UW): „Okno na Zachód. Sklepy dewizowe I ich rola w kreowaniu postaw społecznych w latach osiemdziesiątych XX wieku”

 

SESJA 5. Studia przypadków

 1. dr Andrzej Skalimowski (IHN PAN): „Funkcjonowanie przedsiębiorstwa Polskie Linie Lotnicze »LOT« w drugiej połowie lat osiemdziesiątych XX wieku”
 2. Mateusz Kubicki (IPN Gdańsk): „Planowany proces, czy seria niefortunnych decyzji? Analiza przebiegu prywatyzacji PPIUR »Koga« w Helu w latach 1986–1992”
 3. dr Andrzej Boboli (IPN Warszawa): „RSW Prasa-Książka-Ruch. Najważniejsze aktywa partii”

 

Pierwszego dnia konferencji odbyła się również dyskusja wokół książki Brudne wspólnoty. Przestępczość zorganizowana w PRL w latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX wieku, którą poprowadził prof. Radosław Sojak (UMK), a wzięli w niej udział dr Karol Nawrocki i dr Daniel Wicenty (współredaktorzy oraz autorzy artykułów w tomie).

do góry