Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „»Konformiści czy przestępcy w togach?« Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny” – Gdańsk, 19 kwietnia 2018»

  • Prof. Mirosław Golon (dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku) w trakcie otwarcia konferencji

My sędziowie nie od Boga, co prawda dowodów nie ma, ale KS-a dać trzeba
Teofil Karczmarz (sędzia Sądu Najwyższego)

 Sprawa jest polityczna i jako taka musi być rozpatrywana w aspekcie politycznym, a dopiero na drugim miejscu – prawnym
Tadeusz Rink (sędzia Sądu Najwyższego)

 

W Muzeum II Wojny Światowej odbyła się konferencja naukowa „»Konformiści czy przestępcy w togach?« Sędziowie i prokuratorzy utrwalający reżim komunistyczny”. Jej celem było przybliżenie sylwetek oraz karier zawodowych sędziów i prokuratorów, którzy uczestniczyli w utrwalaniu reżimu komunistycznego w regionie gdańskim. Wśród nich byli prawnicy biorący aktywny udział w zbrodniach sądowych, w których skazani zostali na karę śmierci Żołnierze Wyklęci (jak Feliks Selmanowicz „Zagończyk”, czy Danuta Siedzikówna). Ponadto omówione zostało pojęcie zbrodni sądowej, kwestia odpowiedzialności karnej za ww. zbrodnie sądowe prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego.

Słowo wstępne do uczestników konferencji wygłosili: Andrzej Golec (prokurator regionalny w Gdańsku), prof. Mirosław Golon, dyrektor Oddziału IPN w Gdańsku, dr Karol Nawrocki, dyrektor Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku, prokurator Jacek Skała, przewodniczący Związku Zawodowego Prokuratorów i Pracowników Prokuratury RP.

W trakcie konferencji wygłoszone zostały następujące referaty:

„Polityka ponad prawem. Model relacji organów wymiaru sprawiedliwości w procesie karnym Polski Ludowej” – dr hab. prof. Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni Piotr Semków,

  • „Problematyka pojęcia zbrodni sądowej. Kwestia odpowiedzialności karnej za zbrodnie sądowe  prokuratorów i sędziów na gruncie prawa polskiego” – prokurator Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu Delegatury IPN w Bydgoszczy Mieczysław Góra,
  • „Sąd Marynarki Wojennej w Gdyni. Wybrane sylwetki i kariery sędziów, którzy dopuścili się „zbrodni sądowych” – dr Helena Kowalska,
  • „Wpływ struktur Polskiej Partii Robotniczej i Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej na sędziów i prokuratorów Wojskowego Sądu Rejonowego oraz Wojskowej Prokuratury Rejonowej w Gdańsku” – dr Dariusz Burczyk (pracownik IPN Oddział w Gdańsku),
  • „Kary śmierci orzekane przez Wojskowy Sąd Rejonowy w Bydgoszczy” – dr Marek Szymaniak (kierownik Działu Naukowego Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku),
  • „Przed czerwoną temidą – rola funkcjonariuszy urzędów bezpieczeństwa w kształtowaniu orzeczeń sądów regionu gdańskiego” – dr Daniel Czerwiński (pracownik naukowy Oddziału IPN w Gdańsku),
  • „Postępowania prokuratorskie prowadzone wobec funkcjonariuszy Urzędów Bezpieczeństwa Publicznego – rzeczywista próba prawnokarnej oceny zbrodni komunistycznych czy pozorowane działania śledcze w kontekście działalności Samodzielnego Rejonu ds. Funkcjonariuszy Prokuratury Wojewódzkiej w Gdańsku w latach 1955-1957?” – mgr Krzysztof Filip (pracownik IPN Oddział w Gdańsku),
  • „Kadry w wymiarze sprawiedliwości PRL – rozliczenia i wymiana kadr na fali odwilży październikowej 1956 r.” – dr hab. prof. Wyższej Szkoły Handlowej w Radomiu Bogusław Kopka,
  • „Niezłomni świadkowie historii: prokurator Marek Rewers” – Paweł Fabisiak (moderator konferencji, prokurator delegowany do Prokuratury Regionalnej w Gdańsku).

Na zakończenie konferencji odbył się panel dyskusyjny z udziałem prelegentów i uczestników.


Organizatorzy konferencji:

do góry