Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja „Between Enslavement and Resistance: Attitudes towards Communism in East European Societies (1945-1989)” – Poznań, 15–16 czerwca 2018

W konferencji uczestniczyli naukowcy z Chorwacji, Niemiec, Mołdawii, Polski, Rumunii, Węgier i USA

W dniach 15-16 czerwca 2018 r. w Poznaniu odbyła się konferencja „Between Enslavement and Resistance: Attitudes toward Communism in East European Societies (1945-1989)”, w której brało udział dwudziestu trzech badaczy z Chorwacji, Niemiec, Mołdawii, Polski, Rumunii, Węgier i USA. Konferencja została zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej w Poznaniu, Instytut Filozofii UAM, The Centre for Culture and the Arts, Leeds Beckett University i Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Poznaniu.

Narzucenie systemu komunistycznego stymulowało wśród społeczeństw regionu cały wachlarz postaw od pełnego i bezwarunkowego poparcia, poprzez próby dostosowania się i próby stopniowej zmiany systemu, aż do otwartego sprzeciwu i oporu. Celem konferencji było przyjrzenie się w interdyscyplinarnej i porównawczej perspektywie różnym strategiom przetrwania i oporu oraz ich regionalnym wariantom. W sesji „The Cases of Resistance” analizowano głównie przejawy zbrojnego oporu w górskich rejonach Rumunii, który przetrwał do 1962 r. oraz reakcje wybranych społeczeństw regionu na wydarzenia 1956 i 1968 roku. Centralnym motywem sesji „Communism and Spiritual Resistance” była prezentacja postaw zorganizowanych środowisk katolickich w Polsce i na Litwie wobec systemu komunistycznego. W sesji „On Resistance and Dissidence” przedstawiano modele postaw intelektualistów wobec komunizmu (Iwan Aralica, Leszek Nowak, Jan Patoćka).

Konferencja zakończyła się dyskusją nad książką Aviezera Tuckera (Harvard University) „The Legacies of Totalitarianism: A Theoretical Framework” z udziałem autora oraz Krzysztofa Brzechczyna, Michała Kwietnia, Grzegorza Lewickiego, Cristiny Petrescu, Dragosa Petrescu i Rafała Pawła Wierzchosławskiego.

 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
 • Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
  Konferencja „Between Enslavement and Resistance...”
do góry