Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kościół, Żydzi, Jezuici. Wokół pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej

Konferencja naukowa w Krakowie, 28 lutego 2018

 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”
 • Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici” Konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici”

W Akademii Ignatianum odbyła się konferencja naukowa „Kościół, Żydzi, Jezuici. Wokół pomocy ludności żydowskiej w czasie II wojny światowej”. Jej współorganizatorem był Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie, we współpracy z Klubem Chrześcijan i Żydów „Przymierze”.

Program

 • 9.00-9.20 – otwarcie konferencji
 • 9.20-9.40  Abraham Skórka, naczelny rabin Argentyny, „Pamięć pokoleń. Pomoc Kościoła Żydom w czasie II wojny światowej”
 • 9.40-10.40  Panel 1: Polska
  • prof. dr hab. Tomasz Gąsowski, AIK, UJ, „Sytuacja ludności żydowskiej w Polsce w przededniu wybuchu II wojny światowej”
  • dr Anna Czocher, IPN Kraków, „Okupacyjne uwarunkowania pomocy ukrywającym się Żydom w Generalnym Gubernatorstwie”
  • Katarzyna Kocik, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, „Kwestia zorganizowanej pomocy dla ludności żydowskiej w powojennym piśmiennictwie naukowym (1945-1989)”
 • 10.40-11.00  przerwa
 • 11.00-11.40  Panel 2: Kościół
  • dr Krystyna Samsonowska, UJ, „Skala i formy pomocy ze strony Kościoła na przykładzie Kościoła krakowskiego”
  • dr Martyna Grądzka-Rejak, IPN Warszawa, „Neofici w okupowanym Krakowie”
 • 11.40-12.00 – przerwa
 • 12.00-12.40 – Panel 3: Jezuici
  • dr hab. Stanisław Cieślak SJ, prof. AIK, „Pomoc udzielana Żydom przez jezuitów – wybrane przykłady”
  • Artur Franczak, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Nowym Sączu, „Pomoc Żydom ze strony jezuitów w Nowym Sączu”
 • 12.40-13.00 – dyskusja
do góry