Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Kielecka konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Colloquium II: Wokół pomocy Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką”

 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku
 • Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku Kielecka konferencja naukowa o relacjach polsko-żydowskich w XX wieku

Kielecka delegatura Instytutu Pamięci Narodowej oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zorganizowały 3 lipca 2018 r. konferencję naukową, zatytułowaną „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy. Colloquium II: Wokół pomocy Żydom na ziemiach polskich pod okupacją niemiecką”. 

W Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” przy ul. Warszawskiej 5 dyskutowano przede wszystkim o realiach okupacji niemieckiej oraz uwarunkowaniach społecznych i historycznych w czasie II wojny światowej. Eksterminacyjna polityka niemiecka spowodowała ogromne straty. Z rąk Niemców zginęło ok. 6 milionów Polaków i Żydów – obywateli polskich. Sytuacja okupacyjna postawiła te dwa narody, żyjące od wieków na jednym terytorium, w nowej, tragicznej rzeczywistości, a drakońskie i zbrodnicze regulacje zarządzeń niemieckich stały się częścią ich świadomości i codzienności.

W spotkaniu wzięli udział badacze z Instytutu Pamięci Narodowej, m.in. dyrektor Oddziału IPN w Krakowie dr hab. Filip Musiał, Polskiej Akademii Nauk oraz historycy (doktoranci) z różnych środowisk uniwersyteckich. Referenci w swoich wystąpieniach poruszali wiele zagadnień związanych z udzielaniem pomocy Żydom, od pomocy indywidualnej do zorganizowanej przez różne instytucje i struktury Polskiego Państwa Podziemnego. W debacie nie zabrakło także wątków związanych z metodyką i metodologią badań, w tym refleksji nad wartością poznawczą źródeł historycznych (różnej proweniencji) w badaniach relacji polsko-żydowskich w okresie okupacji niemieckiej.

Fot. Michał Zawisza

     

do góry