Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach” – Poznań, 20 listopada 2017

40. rocznica powstania SKS

 • Otwarcie konferencji: prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Jerzy Fiećko Otwarcie konferencji: prodziekan Wydziału Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Jerzy Fiećko
 • Otwarcie konferencji: prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska Otwarcie konferencji: prorektor ds. studenckich prof. dr hab. Bogumiła Kaniewska
 • Otwarcie konferencji: Dyrektor IPN Oddział Poznań dr hab. Rafał Reczek Otwarcie konferencji: Dyrektor IPN Oddział Poznań dr hab. Rafał Reczek
 • Dziekan Wydziały Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz Dziekan Wydziały Filologii Polskiej i Klasycznej prof. dr hab. Tomasz Mizerkiewicz
 • Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania Grzegorz Ganowicz Przewodniczący Rady Miasta Poznania
 • Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach” Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach”
 • Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach” Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach”
 • Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach” Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach”
 • Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach” Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach”
 • Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach” Konferencja „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po czterdziestu latach”
 • Otwarcie wystawy „Bunt w imperium” Otwarcie wystawy „Bunt w imperium”
 • Wystawa „Bunt w imperium” Wystawa „Bunt w imperium”
 • Wystawa „Bunt w imperium” Wystawa „Bunt w imperium”
 • Wystawa „Bunt w imperium” Wystawa „Bunt w imperium”
 • Wystawa „Bunt w imperium” Wystawa „Bunt w imperium”
 • Wystawa „Bunt w imperium” Wystawa „Bunt w imperium”
 • Wystawa „Bunt w imperium” Wystawa „Bunt w imperium”
 • Panel dyskusyjny Panel dyskusyjny
 • Plakat Plakat
 • Zaproszenie Zaproszenie
 • Zaproszenie Zaproszenie

20 listopada 2017 roku w Collegium Maius Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyła się uroczysta sesja naukowa „Studencki Komitet Solidarności – spojrzenie po 40 latach” zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu i Instytut Filologii Polskiej UAM w Poznaniu. W pierwszej części spotkania, mającej formę konferencji naukowej, wystąpiło czterech prelegentów. Dr Grzegorz Waligóra (IPN Wrocław) przybliżył przyczyny i uwarunkowania powstania zorganizowanej, studenckiej opozycji w latach 1976–1980, dr Przemysław Zwiernik (IPN Poznań) opisał genezę i działalność Studenckiego Komitetu Solidarności w Poznaniu, następnie prof. Dobrochna Dabert (IFP UAM) przypomniała udział polonistów w poznańskim SKS-ie, a dr hab. Jerzy Kandziora omówił drugi obieg wydawniczy w Poznaniu przed Sierpniem `80.

Po krótkiej przerwie, w trakcie której dyrektor poznańskiego oddziału IPN, dr hab. Rafał Reczek, otworzył przygotowaną przez Instytut wystawę „Bunt w imperium”, rozpoczęła się druga część spotkania, mająca formę panelu dyskusyjnego, moderowanego przez prof. Jerzego Fiećko, z udziałem organizatorów i uczestników SKS w Poznaniu, w tym: Jacka Kubiaka, Janusza Zemera, Marii Ganowicz, Jaromira Jedlińskiego i Włodzimierza Fenrycha. W ramach panelu zaprezentowano także kilka wierszy (deklamowanych przez studentów polonistyki UAM) wydanych przez poznańską „Witrynkę literatów i krytyków” oraz archiwalny fragment spektaklu „Przecena dla wszystkich” Teatru Ósmego Dnia.

W spotkaniu, poza liczną reprezentacją poznańskich opozycjonistów z czasów PRL, przedstawicieli aktualnych władz miasta i studentów polonistyki udział wzięli również dawni członkowie SKS-ów i inni opozycjoniści, którzy przyjechali do Poznania z różnych stron kraju oraz z zagranicy. Wśród nich znaleźli się m.in.: Józef Ruszar, Wiesław Bek, Mirosław Chojecki.

Konferencja odbyła się pod honorowym patronatem Przewodniczącego Rady Miasta Poznania Grzegorza Ganowicza i JM Rektora Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza prof. dr. hab. Andrzeja Lesickiego.

 

 

do góry