Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Światowe harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie 1939–2016” – Pionki, 16–17 listopada 2017

W Pionkach odbyła się konferencja naukowa o ZHP na obczyźnie w latach 1939-2016

  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu
  • Fot.: IPN Delegatura w Radomiu Fot.: IPN Delegatura w Radomiu

W dn. 16-17 listopada 2017 odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa '"Światowe harcerstwo. Związek Harcerstwa Polskiego na obczyźnie 1939-2016". Obradowano w Centrum Aktywności Lokalnej w Pionkach, ul. Zakładowa 5. Wydarzenie zostało organizowane jest przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie i Urząd Miasta w Pionkach.

Pełna fotorelacja:

Porgram konferencji

16 listopada 2017 r.

  • 10.00–10.15 - Otwarcie konferencji.

Blok I: "Harcerstwo w kraju i na obczyźnie (1911-1991"). Prowadzący sesję: dr hab. Marcin Kruszyński, prof. WSOSP w Dęblinie (IPN, WSOSP w Dęblinie).

  • 10.15 - 10.35 Hm. Wojciech Hausner („Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa”), Harcerstwo polskie przed II wojną światową;
  • 10.35-10.55 Dr hab. Sebastian Piątkowski (IPN), Obecność polskich harcerzy w międzynarodowym ruchu skautowym w ostatnich latach przed wybuchem II wojny światowej;
  • 10.55-11.15 Prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN/KUL), Związek Harcerstwa Polskiego na Wschodzie w świetle korespondencji Zygmunta Lechosława Szadkowskiego (1943-1947);
  • 11.15-11.35 Karol Leszczyński (UW), Hm. RP Henryk Glass - życie i działalność w Wielkiej Brytanii;
  • 11.35-11.55 Dr Jacek Krzysztof Danel, (PWSZ w Zamościu), W służbie Bogu, Polsce i bliźnim. Harcmistrz Kazimierz Sabbat (1926-1967);
  • 11.55-12.15 Dr hab. Piotr Kardela (IPN), Współpraca Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w USA z harcerstwem na obczyźnie;
  • 12.15-12.45 Dyskusja;
  • 12.45-13.00 Przerwa kawowa;
  • 13.00-14.00 Promocja monografii dr. hab. Adama F. Barana Z tymi co zostali... Harcerskie relacje Warszawa-Londyn (1945-1990). Prowadzenie: dr Joanna Pyłat (PUNO); Prezentacja książki: prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN/KUL); Dyskusja wokół książki: hm. Stanisław Berkieta (Naczelnictwo ZHP, Londyn), dr hab. Adam F. Baran (ISP PAN), hm. Wojciech Hausner ("Krakowski Rocznik Historii Harcerstwa");
  • 14.00-15.00 Przerwa obiadowa.

Blok II: "Działalność poza Krajem Związku Harcerstwa Polskiego 1946-2016" - część 1. Prowadzący sesję: dr hab. Adam Baran (ISP PAN).

  • 15.00-15.20 Hm. Teresa Szadkowska-Łakomy, hm. Jadwiga Kaczorowska (Naczelnictwo ZHP, Londyn), Związek Harcerstwa Polskiego - Nasze dziedzictwo - nieprzerwana służba - nienaruszalna ciągłość prawno-organizacyjna;
  • 15.20-15.40 Hm. Aleksandra Mańkowska, hm. Marek Szablewski (Naczelniczka Harcerek i Naczelnik Harcerzy ZHP, Londyn), Główne Kwatery harcerek i harcerzy - rozwój i współczesna działalność;
  • 15.40-16.00 Dz. harc. Eugenia Maresch (Naczelnictwo ZHP, Londyn), Organizacja Starszego Harcerstwa - jej początki i zmierzch;
  • 16.00-16.20 Dr Joanna Pyłat (PUNO), Harcerstwo Starsze na obczyźnie (1946-1948);
  • 16.20-16.40 Hm. Teresa Szadkowska-Łakomy, hm. Jadwiga Kaczorowska (Naczelnictwo ZHP, Londyn), Związek Harcerstwa Polskiego - Nasze dziedzictwo – wydawnictwa;
  • 16.40-17.00 Dr Dariusz Rogut (IPN/UJK, filia w Piotrkowie Tryb.), Druhna Weronika Gajżewska „Nika” i polskie konspiracyjne harcerstwo w Wilnie (1947-1949);
  • 17.00-17.20 Dyr. Marzena Kruk, Piotr Ataman (Archiwum IPN), Archiwum pełne pamięci - wspólnie zbudujmy narodowy zasób archiwalny. Prezentacja projektu (Komunikat);
  • 17.20-18.00 Dyskusja.

17 listopada 2017 r.

Blok III: „Działalność poza Krajem Związku Harcerstwa Polskiego 1946-2016 – część 2. Prowadzący: prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN/UKSW).

  • 9.00-9.20 Hm. Anna Bnińska-Gębska (ZHP, Wielka Brytania), Okręg ZHP Wielka Brytania – historia i zagadnienia;
  • 9.20-9.40 Hm. Magdalena Borucka-Guilhou (ZHP, Francja), Harcerstwo we Francji;
  • 9.40-10.00 Pwd. Rafał Dróżdż (ZHP, Australia), Historia ZHP w Australii;
  • 10.00-10.20 Hm. Anna Mazurkiewicz (ZHP, Kanada), Harcerstwo polskiego w Kanadzie;
  • 10.20-10.40 Phm. Barbara Fiedorowicz (ZHP, Argentyna), Historia Związku Harcerstwa Polskiego w Argentynie od 1935 r. do dziś;
  • 10.40-11.00 Hm. Beata Pawlikowska (ZHP, USA), Historia rozwoju ZHP w Stanach Zjednoczonych w przekroju;
  • 11.00-11.10 Phm. Krystyna Małkowska-Żaba (ZHP, Wielka Brytania), Wojenny pamiętnik hm. RP Olgi Małkowskiej (Komunikat);
  • 11.10-11.40 Dyskusja;
  • 11.40-12.00 Przeprwa kawowa;
  • 12.00-13.00 Panel I: „Harcerstwo na obczyźnie a polska emigracja niepodległościowa – polityczne aspekty działalności. Prowadzący: dr hab. Sławomir Łukasiewicz, prof. KUL (IPN/KUL)

Uczestnicy:
- Hm. Teresa Szadkowska-Łakomy (ZHP, Londyn);
- Prof. dr hab. Marek Kornat (IH PAN/UKSW);
- Dr Paweł Ziętara;
- Prof. dr hab. Marek Wierzbicki (IPN/KUL).

  • 13.00-13.15 Przerwa kawowa
  • 13.15-14.15 Panel II: „Harcerstwo na obczyźnie jako zjawisko socjologiczne i kulturowe”. Prowadzący: dr hab. Marek Wierzbicki (IPN/KUL).

Uczestnicy:
- Prof. dr hab. Rafał Habielski (UW);
- Karol Leszczyński (UW);
- Dr Małgorzata Ptasińska (IPN/UW);
- Hm. Teresa Ceicierska (ZHP Londyn).

  • 14.15-15.00 Przerwa obiadowa.
  • 15.00-17.00 Zwiedzanie „Przystanku Historia” – Leśnego Centrum Edukacyjnego IPN/ZHR w Puszczy Kozienickiej.
  • 17.00 Zakończenie konferencji.

 

do góry