Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” – Wrocław, 30 listopada – 1 grudnia 2017

  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”
  • Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)” Międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 roku (przebieg, konsekwencje, pamięć)”

W dniach 30 listopada – 1 grudnia 2017 roku odbyła się międzynarodowa konferencja naukowa „Dni, które wstrząsnęły światem? Rewolucje w imperium rosyjskim w 1917 r. (przebieg, konsekwencje, pamięć)”.

Zaproszeni referenci z kilku krajów skoncentrowali się wokół trzech tematów przewodnich. Pierwszym były wydarzenia na terenie Rosji w okresie wojny domowej lat 1917–1922. W ramach drugiego podjęta została problematyka konsekwencji przewrotu politycznego i społecznego, jaki dokonał się na obszarze byłego państwa carów. Były one rozważane zarówno w kontekście rosyjskim, polskim, jak i powszechnym. Trzeci wątek stanowiła analiza kształtowania i funkcjonowania pamięci o rewolucjach rosyjskich. Wśród referentów znaleźli się badacze z Polski, Białorusi, Litwy, Niemiec, Ukrainy, Rosji, reprezentujący różne dyscypliny naukowe.

Organizatorami konferencji byli: Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu, Leibniz-Institut für Geschichte und Kultur des östlichen Europa (Leipzig, Niemcy).  

do góry