Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm” – Poznań, 16 listopada 2017

Wewnętrzne i międzynarodowe reperkusje rewolucji w Rosji

 • Otwarcie sympozjum przez prof. Krzysztofa Brzechczyna
  Otwarcie sympozjum przez prof. Krzysztofa Brzechczyna
 • Słowo wstęne dyrektora IPN w Poznaniu dr. hab. Rafała Reczka
  Słowo wstęne dyrektora IPN w Poznaniu dr. hab. Rafała Reczka
 • Słowo wstępne Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN prof. UAM dr. hab. Konrada Białeckiego
  Słowo wstępne Naczelnika Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN prof. UAM dr. hab. Konrada Białeckiego
 • Słowo wstępne dyrektora Instytutu Filozofii prof. dr. hab. Romana Kubickiego
  Słowo wstępne dyrektora Instytutu Filozofii prof. dr. hab. Romana Kubickiego
 • Słowo wstępne zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii prof. UAM dr. hab. Karoliny M. Cern
  Słowo wstępne zastępcy dyrektora Instytutu Filozofii prof. UAM dr. hab. Karoliny M. Cern
 • Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
  Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
 • Program sympozjum
  Program sympozjum
 • Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
  Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
 • Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
  Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
 • Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
  Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
 • Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
  Międzynarodowe sympozjum „Rosja – totalitaryzm – bolszewizm”
 • Plakat
  Plakat

Zdobycie władzy przez bolszewików w Rosji w 1917 r. występujące w historiografii pod nazwą Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej było jednym z przełomowych momentów w historii XX wieku. W wymiarze wewnętrznym bolszewicki przewrót doprowadził do budowy totalitarnego systemu, którego ofiarami były miliony istnień ludzkich. W wymiarze międzynarodowym, komunizm wzmacniał partie i ruchy totalitarne międzywojennej Europy oraz był jednym z czynników prowadzących do wybuchu II Wojny Światowej (pakt Ribbentrop-Mołotow). Po jej zakończeniu, komunizm narzucony siłą w Europie Środkowo-Wschodniej i upowszechniony w krajach Azji i Ameryki Środkowej stanowił poważnie zagrożenie dla społeczeństw wolnego świata. Celem zorganizowanego sympozjum było przedyskutowanie wewnętrznych i międzynarodowych reperkusji rewolucji w Rosji.

Program

10:00-10:10: Otwarcie

10:10-10:30: prof. Krzysztof Brzechczyn (Instytut Filozofii UAM/IPN Poznań), Autokratyczne tendencje w historii Rosji

10:30-11:00: prof. Marek Figura (Instytut Wschodni UAM), Od Rewolucja Lutowej do rewolucji w Kronsztadzie

11:00-11:30: prof. Roman Backer (Wydział Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu), Rewolucja w Rosji a budowa systemu totalitarnego

11:30-12:00: prof. Igor Casu (Centrum Studiów nad Totalitaryzmem przy Wydziale Historyczno-Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie), Terror a rewolucja

12:00-12:30: Przerwa  

12:30-14:00: Dyskusja

Moderacja: Prof. Konrad Białecki (Instytut Historii UAM/IPN)

Uczestnicy:

Prof. Roman Bäcker w latach 2009-2016 był dziekanem Wydziału Politologii i Studiów Międzynarodowych Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Zainteresowania badawcze: teoria polityki, totalitaryzm, przekształcenia rosyjskiego systemu politycznego oraz współczesna rosyjska myśl polityczna. Jest autorem licznych książek z których najważniejsze to: Między demokracją a despotyzmem, Warszawa 1990, Struktury poziome w Toruniu (1980–1981), Warszawa 1990, Totalitaryzm. Geneza. Istota. Upadek, Toruń 1992, Międzywojenny eurazjatyzm. Od intelektualnej kontrakulturacji do totalitaryzmu?, Łódź 1999, Rosyjskie myślenie polityczne za czasów prezydenta Putina, Toruń 2007, Nietradycyjna teoria polityki, Toruń 2011.

Prof. Krzysztof Brzechczyn filozof i historyk, zatrudniony w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i w Oddziałowym Biurze Badań Historycznych IPN w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza, filozofia historii, filozofia polityczna i społeczna oraz metodologia historii. Autor książek: Kłopoty z Polską. Wybór publicystyki politycznej, Poznań 1998, Odrębność historyczna Europy Środkowej. Studium metodologiczne, Poznań 1998, O wielości linii rozwojowych w procesie historycznym. Próba interpretacji ewolucji społeczeństwa meksykańskiego, Poznań 2004, O ewolucji solidarnościowej myśli społeczno-politycznej 1980-1981. Studium z filozofii społecznej, 2013.

Prof. Igor Casu jest założycielem (2010) i dyrektorem Centrum Studiów nad Totalitaryzmem przy Wydziale Historyczno-Filozoficznym Państwowego Uniwersytetu w Kiszyniowie. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza Mołdawii, polityka narodowościowa ZSRR, totalitaryzm i stalinizm; autor dwóch książek: Politica naţională în Moldova Sovietică, 1944–1989 (Polityka narodowościowa w sowieckiej Mołdawii, 1944–1989, Kiszyniów 2000) oraz Duşmanul de clasă. Represiuni politice, violenţă şi rezistenţă în R(A)SS Moldovenească, 1924–1956 (Wróg klasowy, polityczne represje, przemoc i opór w socjalistycznej Mołdawii, 1924–1956, Kiszyniów 2014) oraz licznych artykułów i rozdziałów w książkach w języku angielskim, polskim i rumuńskim.

Prof. Marek Figura jest zatrudniony w Instytucie Wschodnim Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu. Zainteresowania badawcze: historia najnowsza i współczesna sytuacja krajów Europy Środkowej i Wschodniej, a zwłaszcza Ukrainy i Białorusi oraz mniejszości słowiańskich w II Rzeczypospolitej, historia polskiej myśli politycznej. Autor książek: Konflikt polsko-ukraiński w prasie Polski Zachodniej w latach 1918-1923, Poznań 2001, Rosja w myśli politycznej Władysława Studnickiego, Poznań 2008. 

Czas i miejsce: 16 listopada 2017, czwartek, godz. 10:00-14:00, „Jowita”, sala A, Poznań, ul. Zwierzyniecka 7

Organizatorzy:

Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Poznaniu
Instytut Filozofii UAM
Polskie Towarzystwo Filozoficzne, Oddział w Poznaniu

Patroni medialni

   

do góry