Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Referaty «Wschód» i «Zachód» Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego – współpraca czy rywalizacja?’ – Częstochowa 23–24 października 2017

Instytut Historii Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie i Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej zapraszają na konferencję naukową poświęconą historii polskiego wywiadu wojskowego II RP zatytułowaną „Referaty «Wschód» i «Zachód» Oddziału II Sztabu Generalnego/Głównego Wojska Polskiego – współpraca czy rywalizacja?”. Konferencja odbędzie się w Apart Hotelu w Częstochowie ul. Św. Rocha 224.

PROGRAM KONFERENCJI

23 października 2017 r.

Prowadzący prof. dr hab. Tadeusz Dubicki

12.00–12.20 prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz, Polski wywiad wojskowy i jego rozpoznanie zagrożenia ze strony ZSRR do 1926 roku

12.20–12.40 ppłk mgr Marek Świerczek, Początki budowania pozycji wywiadowczych Oddziału II SG WP w Rosji Sowieckiej

12.40–13.00 dr Marcin Majewski, Ppłk SG Michał Bajer – szef Oddziału II SG WP

13.00–13.20 Przerwa

13.20–13.40 prof. dr hab. Henryk Ćwięk, Współpraca niemiecko-sowiecka w świetle rozpoznania placówki wywiadowczej IN.3

13.40–14.00 prof. dr hab. Eriks Jekabsons, Polsko-łotewska współpraca wywiadowcza przeciwko ZSRR

14.00–14.20 prof. dr hab. Wojciech Skóra, Wschód na zachodzie, czyli polski wywiad wojskowy a Ukraińcy i Rosjanie w Wolnym Mieście Gdańsku 1920–1939

14.20–14.40 dr hab. prof. AJD Robert Majzner, Opinie kpt. Jerzego Niezbrzyckiego na temat oficerów Referatu „Zachód”

14.40–15.10 Dyskusja

15.10–16.20 Przerwa

Prowadzący prof. dr hab. Wojciech Włodarkiewicz

16.20–16.40 dr hab. Aleksander Woźny, Rywalizacja między referatami wschodnim a zachodnim O.II SG WP w świetle zeznania mjr. dr. Adama Świtkowskiego z 1943 r.

16.40–17.00 prof. dr hab. Tadeusz Dubicki, Misja ppłk. dypl. Czesława Pawłowicza w Mandżurii. Placówka Wywiadowcza „Mandaryn” 1937–1949

17.00–17.20 dr hab. Jacek Bruski, W przededniu „Barbarossy”. Alternatywy polityki sowieckiej w maju 1941 r. w ocenie kpt. Jerzego Niezbrzyckiego

17.40–18.00 dr Tomasz Gajownik, Monolit, czy fasada? Oddział II NDWP/SG w opiniach i ocenach własnej kadry oraz personelu wywiadowczego

18.00–19.00 Dyskusja

24 października 2017 r.

Prowadzący prof. dr hab. Wojciech Skóra

09.00–11.00 Podsumowanie obrad

 

do góry