Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1972–1978” – Szczecin, 17–18 października 2017

17–18 października 2017 r., na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego, odbywa się trzecia konferencja naukowa poświęcona historii Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim. To sympozjum, podobnie jak dwa poprzednie, zorganizował Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie we współpracy z Wydziałem Teologicznym US. W tym roku przedstawiciele różnych środowisk naukowych skupili się na omówieniu problemów, z jakimi Kościół katolicki borykał się w latach 1972–1978. Granice chronologiczne konferencji wyznacza z jednej strony podział Administracji Apostolskiej w Gorzowie Wlkp. na trzy mniejsze diecezje: szczecińsko-kamieńską, koszalińsko-kołobrzeską i gorzowską, dokonany w 1972 r., a z drugiej strony wybór Karola Wojtyły na papieża w 1978 r. Poruszone zostały zagadnienia dotyczące m.in: relacji państwo-Kościół w skali ogólnokrajowej i regionalnej, działalności dobroczynnej Kościoła, nauki religii, budownictwa sakralnego, mniejszości religijnych, zgromadzeń zakonnych, katolików świeckich, percepcji nauczania soborowego oraz najważniejszych wydarzeń religijnych, jakie miały miejsce w regionie. Podczas konferencji został również zaprezentowany drugi tom „Dziejów Kościoła katolickiego na Pomorzu Zachodnim”, obejmujący lata 1956–1972, będący zarazem zapisem sympozjum, które miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku. Okazją do tego naukowego spotkania jest: 30 rocznica wizyty Jana Pawła II w Szczecinie, 45 rocznica utworzenia ww. diecezji oraz 25 rocznica powołania Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej.

do góry