Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczpospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze” – Kraków, 7–8 listopada 2017

W ramach Centralnego Projektu Badawczego „Komuniści w II Rzeczypospolitej” Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej oraz Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie organizują konferencje naukową „Ruch komunistyczny w Drugiej Rzeczpospolitej. Stan badań, perspektywy badawcze”, rozpoczynając tym samym cykl konferencji ukazujących m.in. miejsce ugrupowań komunistycznych na przedwojennej mapie politycznej Polski, zależność od Związku Sowieckiego, zagrożenia dla integralności i bezpieczeństwa państwa, metody działania i pozyskiwania zwolenników.

Konferencja otwierająca ten cykl ma na celu podsumowanie dorobku dotychczasowej historiografii, ocenę istniejącego stanu badań i wskazanie najistotniejszych problemów dotyczących funkcjonowania ugrupowań komunistycznych w II RP. 

Rozpoczęcie konferencji – 7 Listopada 2017 r., godz. 11:00
Miejsce: Uniwersytet Pedagogiczny w Krakowie, Audytorium im. prof. Wincentego Danka

do góry