Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Regionalne oficyny i regionalne środowiska literackie w polityce kulturalnej PRL (1956–1989)” – Łódź, 19 czerwca 2018

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Biuro Badań Historycznych IPN-KŚZpNP w Warszawie zaprasza do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej
 
Regionalne oficyny i regionalne środowiska literackie w polityce kulturalnej PRL (1956–1989)
 
Łódź, 19 czerwca 2018
Hotel Ibis (ul. Piłsudskiego 11)
 

Konferencja organizowana w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze PRL wobec środowisk twórczych, dziennikarskich i naukowych. 

Po przypadającej na lata 1950–1955 centralizacji ruchu wydawniczego w 1956 r. nastąpiła aktywizacja lokalnych środowisk twórców, a także miejskich i wojewódzkich gremiów partyjnych, dążących do powołania regionalnych oficyn wydawniczych. Literaci mieszkający poza Warszawą musieli latami czekać na wydanie książek w stołecznych firmach, część z nich nie mogła się przebić na ogólnopolski rynek wydawniczy.

Czytelnicy nie znali dorobku „swoich” autorów. Taka sytuacja nie sprzyjała ożywieniu twórczości literackiej. Regionalne oficyny, promujące twórczość pisarzy z terenu, na którym działały, miały zmienić ten stan rzeczy. W kolejnych latach powołano regionalne wydawnictwa w Łodzi, Lublinie, Poznaniu, Gdyni, Katowicach i Olsztynie. W prowadzonej przez nich polityce wydawniczej ścierały się interesy lokalnych środowisk twórczych i partyjnych. 

Celem organizowanej konferencji jest naukowa refleksja nad polityką wydawniczą PRL i rolą wymienionych środowisk w kształtowaniu kultury książki.  

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna.

dr Magdalena Rzadkowolska
dr hab. Evelina Kristanova
do góry