Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017

W dniach od 29 do 30 listopada 2017 roku w Silver Conference Center (pl. Konstytucji 3 Maja nr 3) we Wrocławiu odbyła się konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość”.

  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017
  • Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017 Konferencja naukowa „Historia – Pamięć – Świadomość” – Wrocław, 29–30 listopada 2017

Konferencja interdyscyplinarna miała na celu ujęcie w szerszym kontekście problemu pamięci i świadomości historycznej społeczeństwa polskiego, ukazanie mechanizmów zapamiętywania doświadczeń historycznych i ich wpływu z jednej strony na współczesny obraz dziejów narodowych, z drugiej na psychologiczne skutki traum narodowych, przejawiające się zarówno w świadomości zbiorowej, jak i indywidualnej Polaków i oddziałujące na współczesne zjawiska społeczne.

Celem konferencji było przeprowadzenie swego rodzaju diagnozy świadomości historycznej współczesnego społeczeństwa oraz wskazanie kierunków upamiętniania i kształtowania tej świadomości. Do udziału w konferencji zostali zaproszeni historycy, socjolodzy, antropolodzy kulturowi, psycholodzy, lekarze i terapeuci.

Nowością dla badań historycznych jest szczególnie nieopisywane szerzej, a badane przez psychologów i psychiatrów zjawisko tzw. transgeneracyjnego przekazu traumy, ukazujące skutki traumatycznych doświadczeń i przymusowego milczenia dla kilku kolejnych pokoleń. Połączenie badań historycznych i psychologicznych pozwoli na szersze zrozumienie współczesnych zjawisk społecznych, takich jak np. kultywowanie polskich tradycji wojskowych (liczne grupy rekonstrukcyjne) czy nostalgia za PRL z jednej strony a odradzanie się ruchów narodowych z drugiej.

do góry