Nawigacja

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Sympozjum naukowe „»Łódź za wszystkich, wszyscy za Łódź«. Strajk studentów łódzkich uczelni, styczeń-luty 1981 r.” – Łódź, 11 lutego 2016

 • Tablica odsłonięta 5 lutego 2016 r. na gmachu Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi Tablica odsłonięta 5 lutego 2016 r. na gmachu Wydziału Farmaceutycznego UM w Łodzi
 • Od lewej: Marek Drużka (dyrektor Oddziału IPN w Łodzi), prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński (UM w Łodzi), dr Paweł Perzyna (naczelnik OBUiAD IPN w Łodzi) Od lewej: Marek Drużka (dyrektor Oddziału IPN w Łodzi), prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński (UM w Łodzi), dr Paweł Perzyna (naczelnik OBUiAD IPN w Łodzi)
 • Obecnych na sympozjum powitał Marek Drużka, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Obok Barbara Czajka, dyrektor WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi Obecnych na sympozjum powitał Marek Drużka, dyrektor Oddziału IPN w Łodzi. Obok Barbara Czajka, dyrektor WBP im. Marsz. J. Piłsudskiego w Łodzi
 • Pierwsi z lewej: w drugim rzędzie Wojciech Walczak (NZS), w pierwszym rzędzie Jadwiga Kowalczyk (NZS) Pierwsi z lewej: w drugim rzędzie Wojciech Walczak (NZS), w pierwszym rzędzie Jadwiga Kowalczyk (NZS)
 • Od lewej: Andrzej Czyżewski (OBEP IPN w Łodzi), prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski (UŁ), Tomasz Kozłowski (BEP IPN Warszawa), Leszek Próchniak (OBEP IPN w Łodzi), dr Joanna Żelazko (naczelnik OBEP IPN w Łodzi) Od lewej: Andrzej Czyżewski (OBEP IPN w Łodzi), prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski (UŁ), Tomasz Kozłowski (BEP IPN Warszawa), Leszek Próchniak (OBEP IPN w Łodzi), dr Joanna Żelazko (naczelnik OBEP IPN w Łodzi)
 • Sympozjum poprowadził Andrzej Czyżewski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi Sympozjum poprowadził Andrzej Czyżewski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Publicznej IPN w Łodzi
 • Leszek Próchniak, OBEP IPN w Łodzi Leszek Próchniak, OBEP IPN w Łodzi
 • prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski (UŁ) prof. dr hab. Krzysztof Lesiakowski (UŁ)
 • Tomasz Kozłowski, Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie Tomasz Kozłowski, Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie
 • Od lewej: Tomasz Kozłowski (IPN), prof. Krzysztof Lesiakowski (UŁ), Leszek Próchniak (IPN) Od lewej: Tomasz Kozłowski (IPN), prof. Krzysztof Lesiakowski (UŁ), Leszek Próchniak (IPN)
 • Józef Śreniowski Józef Śreniowski
 • Z mikrofonem Wojciech Walczak (NZS) Z mikrofonem Wojciech Walczak (NZS)
 • Dariusz Wolniakowski (NZS) Dariusz Wolniakowski (NZS)
 • dr Paweł Perzyna, naczelnik OBUiAD IPN w Łodzi dr Paweł Perzyna, naczelnik OBUiAD IPN w Łodzi
 • Agnieszka Wojciechowska van Heukelom (NZS) Agnieszka Wojciechowska van Heukelom (NZS)

W związku z 35. rocznicą strajku studentów łódzkich uczelni i rejestracji Niezależnego Zrzeszenia Studentów Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi zaprosił w dniu 11 lutego 2016 r. na sympozjum naukowe „»Łódź za wszystkich, wszyscy za Łódź«. Strajk studentów łódzkich uczelni, styczeń-luty 1981 r.”

Spotkanie odbyło się w sali konferencyjnej Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. J. Piłsudskiego w Łodzi.

Program:

Leszek Próchniak (OBEP IPN w Łodzi):

Sytuacja społeczno-polityczna w Łodzi na początku 1981 r.

prof. Krzysztof Lesiakowski (UŁ):

Strajkowe noce i dnie. Życie codzienne uczestników strajku studenckiego ze stycznia i lutego 1981 r.

Tomasz Kozłowski (BEP IPN Warszawa):

Od rejestracji do rejestracji. Niezależne Zrzeszenie Studentów II 1981 – IX 1989

godz. 18.00 Dyskusja

***

Protesty studenckie w 1981 roku

Jesienią 1980 r. w środowiskach studenckich w Polsce pojawiły się idee i programy, których celem była zmiana otaczającej studentów rzeczywistości. Postulaty te dotyczyły zarówno kwestii studenckich, uczelnianych, jak i miały charakter ogólnospołeczny. W ciągu kilku tygodni głównym postulatem środowiska studenckiego stała się rejestracja niezależnej studenckiej organizacji, jaką miało być Niezależne Zrzeszenie Studentów. 18 i 19 października 1980 r. odbył się na Politechnice Warszawskiej zjazd delegatów, na którym powstał Ogólnopolski Komitet Założycielski NZS.

Opór władz wobec realizacji postulatów studenckich doprowadził do szeregu akcji protestacyjnych pod koniec 1980 r. Największa eskalacja protestu miała miejsce w Łodzi. Prowadzone przez studentów uczelni łódzkich rozmowy z przedstawicielami władz PRL odpowiedzialnymi za oświatę załamały się. Postulaty studenckie dotyczyły m.in.: skrócenia służby wojskowej dla studentów; wprowadzenia niezależności uczelni w sprawach naukowych i dydaktycznych; wydłużenia czasu studiów do 5 lat; (jednym z ważniejszych haseł strajku było : „Nie chcemy seryjnej produkcji magistrów”); poszanowania autonomii uczelni przez MO i SB. Studenci domagali się również poprawy sytuacji bytowej studiujących i absolwentów oraz ograniczenia cenzury, zaprzestania represji politycznych oraz ukarania winnych brutalnego tłumienia protestów robotniczych w 1970 i 1976 r.

Wynikiem załamania się tych rozmów było proklamowanie przez studentów strajku na Uniwersytecie Łódzkim 21 stycznia 1981 r. Podczas strajku, od 29 stycznia 1981 r. na UŁ rozpoczęła się kolejna tura rozmów z przedstawicielami władz PRL. Na czele delegacji rządowej stał ówczesny minister nauki, szkolnictwa wyższego i techniki prof. Janusz Górski.

Brak zgody władz na rejestrację NZS bez dokonania przez studentów zmian w statucie organizacji (władze żądały m.in. ograniczenia prawa do strajku, uznania zasad konstytucyjnych PRL) doprowadził 16 lutego 1981 r. do rozprzestrzenienia się strajku na inne wyższe uczelnie. Strajkowały m.in. Akademia Medyczna w Poznaniu, Uniwersytet Jagielloński w Krakowie, Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie, Uniwersytet Warszawski.

Ostatecznie władze zdecydowały się pójść na kompromis i 17 lutego 1981 r. zarejestrowano NZS. Władze zgodziły się też spełnić kilka postulatów studenckich: skrócenie służby wojskowej studentów, wybór lektoratów (studenci sprzeciwiali się przymusowej nauce języka rosyjskiego), wydłużenie okresu studiów do 5 lat. W porozumieniu zawarto również obietnicę poprawy sytuacji socjalnej studiujących.

Więcej

foto: Marzena Kumosińska

do góry