Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Historię tworzą ludzie – biografistyka we współczesnych badaniach historycznych” – Łódź, 14-15 kwietnia 2016

W dniach 14-15 kwietnia 2016 r. Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi we współpracy z Towarzystwem Historiograficznym oraz Katedrą Historii Historiografii i Nauk Pomocniczych Historii UŁ zorganizował konferencję naukową pt.  „Historię tworzą ludzie – biografistyka we współczesnych badaniach historycznych”.

Obrady konferencji odbywały się w sali konferencyjnej hotelu Novotel Łódź Centrum.

Program

14.04.2016 r. – czwartek

9:00–9:30        Uroczyste rozpoczęcie obrad (przedstawiciel TH i IPN) 

9:30–11:00      Sesja plenarna – Biografia jako gatunek

Przewodnicząca obrad: dr Joanna Żelazko (IPN) 

1. dr hab. Violetta Julkowska (UAM),

Dawne i współczesne cechy konstytutywne biografii jako gatunku historiograficznego

2. dr Robert Spałek (IPN),

Biografistyka ludzi władzy PRL – pułapki i sukcesy

3. prof. dr hab. Jerzy Maternicki (URz),

Autobiografie historyków i ich rola w badaniach historiograficznych

11:00–12:00    Dyskusja

12:00–12:15    Przerwa kawowa

12:15–13:15    Sesja I – Jak pisać biografię?

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ) 

1. prof. dr hab. Leonid Zaszkilniak (LNU im. I. Franki)

Trudności biograficznego badania, albo jak za drzewami zobaczyć las?

2. dr Adam Sitarek (IPN/UŁ),

Biografistyka w polskich narracjach o Zagładzie – zarys problemu

3. dr hab. Tomasz Pawelec (UŚ),

Biografistyka w obrębie historii historiografii – uwagi z doświadczenia płynące

13:15–14:00    Dyskusja

14:00–15:00    Przerwa

15:00–16:0      Sesja II – Jak pisać biografię?

Przewodniczący obrad: dr hab. Janusz Wróbel (IPN) 

1. dr hab. Maria Solarska (UAM)

Płeć biografii?

2. mgr Michał Przeperski (IPN)

Wśród plotek i intryg – kariera komunistycznego polityka na przykładzie biografii M.F. Rakowskiego

3. dr Tomasz Toborek (IPN)

Wyklęci, czyli kto? Biografistyka żołnierzy podziemia antykomunistycznego

16:00–16:45    Dyskusja

16:45–17:00    Przerwa kawowa

17:00–18:00    Sesja III – Jak pisać biografię?

Przewodnicząca obrad: dr hab. Jolanta Kolbuszewska (UŁ) 

1. prof. dr hab. Andrzej Wierzbicki (IH PAN)

Jakiej żony potrzebuje historyk? Niektóre aspekty badań nad życiem rodzinnym uczonych mężów

2. dr Magdalena Nowak (UG)

W cieniu biskupiego tronu. Refleksje o pracy badawczej nad monografią o metropolicie Andrzeju Szeptyckim

3. dr Michał Trębacz (IPN/UŁ)

Żydowska polityka lat wojny na przykładzie biografii Szmula Zygielbojma

18:00–18:45    Dyskusja

 

15.04.2016 r. – piątek

9:00–10:00      Sesja IV – Źródła do badań biograficznych

Przewodniczący obrad: prof. dr hab. Jerzy Maternicki (URz) 

1. dr hab. Jolanta Kolbuszewska (UŁ)

Potencjał informacyjny korespondencji prywatnej na przykładzie „Henryka Schmitta listów do żony (1845–1880)”

2. dr Konrad Rokicki (IPN/UM w Warszawie)

Wolny zawód? Dzienniki i wspomnienia ludzi kultury

3. dr hab. Lidia Michalska-Bracha (UJK)

Auto/biograficzne konteksty badań nad listami polskiej emigracji we Francji w II połowie XIX wieku (przykład spuścizny epistolarnej Józefa Gałęzowskiego 1833–1916)

10:00–10:45    Dyskusja

10:45–11:00    Przerwa kawowa

11:45–12:45    Sesja V – Źródła do badań biograficznych

Przewodniczący obrad: dr Tomasz Toborek (IPN) 

1. dr Piotr Witek (UMCS)

Strategie autobiograficzne w filmach Andrzeja Wajdy. Studium przypadku

2. mgr Andrzej Czyżewski (IPN)

Franciszek Zubrzycki „Mały Franek” – biografistyka w służbie komunistycznej polityki pamięci

3. prof. dr hab. Vitalij Telvak (DPUP im. I Franki)

Postać Michajly Hruszewskiego w kulturze humorystycznej jego czasu: problemy metodologiczne i praktyka historiograficzna (karykatury)

12:45–13:30    Dyskusja

13:30–13:45    Przerwa kawowa

13:45–14:45    Panel dyskusyjny

Prowadzący dr hab. Paweł Sierżęga (URz) 

prof. dr hab. Rafał Stobiecki (UŁ),

prof. dr hab. Andrzej Paczkowski (IPN/ISP PAN)

dr Eryk Krasucki (IPN/USz)

14:45–15:30    Dyskusja

15:30–15:45    Zakończenie konferencji

foto: Marzena Kumosińska

Pliki do pobrania

do góry