Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa pt. „Stanisław Sojczyński »Warszyc« (1910-1947). W 70. rocznicę śmierci” – Łódź, 1 marca 2017

  • Przy mikrofonie z lewej dr Paweł Perzyna, p.o. dyrektor IPN Oddziału w Łodzi. Za stołem prezydialnym dr hab. Janusz Wróbel (OBBH IPN w Łodzi) Przy mikrofonie z lewej dr Paweł Perzyna, p.o. dyrektor IPN Oddziału w Łodzi. Za stołem prezydialnym dr hab. Janusz Wróbel (OBBH IPN w Łodzi)

W dniu 1 marca 2017 r. historycy łódzkiego Oddziału IPN spotkali się w Grand Hotelu w Łodzi na konferencji naukowej pt. „Stanisław Sojczyński »Warszyc« (1910-1947). W 70. rocznicę śmierci”. Jej celem było nie tylko uczczenie Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”, ale i wymiana poglądów oraz podzielenie się dotychczasowymi wynikami badań. Konferencja miała charakter otwarty dla publiczności i skierowana była również do łodzian, którzy mieli możliwość zapoznania się w przystępny sposób z problemem antykomunistycznego podziemia niepodległościowego w regionie łódzkim.

Obrady konferencji otworzył dr Paweł Perzyna, p.o. dyrektora Oddziału IPN w Łodzi. Następnie głos zabrał obecny na sali prof. Zbigniew Rau, Wojewoda Łódzki. Część merytoryczną rozpoczął referat dr. hab. Janusza Wróbla, poświęcony sytuacji w Łodzi i reginie po zakończeniu II wojny światowej. Następnie dr Tomasz Toborek prrzedstawił biogram Stanisława Sojczyńskego „Warszyca” (1910-1047). Pierwszą część zakończyło wystąpienie dr Joanny Żelazko zatytułowane „Sprawiedliwość” w państwie bezprawia – procesy dowódców Konspiracyjnego Wojska Polskiego. W kolejnej części słuchacze zapoznali się z referatem Andrzeja Czyżewskiego pt. Obraz wroga – Stanisław Sojczyński „Warszyc” w prasie, literaturze i filmie PRL. Następnie Bartoszo Bijak wystąpił z prezentacją miejsc – znaków pamięci poświęconych Stanisławowi Sojczyńskiemu i Konspiracyjnemu Wojsku Polskiemu. Ostatnim punktem konferencji było projekcja filmu edukacyjnego Zagadka kapitana „Z-24”  (scenariusz i reżyseria Włodzimierz Kuligowski) z wprowadzeniem dr. Jerzego Bednarka.

 

Zestawienie przedsięwzięć Oddziału Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi wokół Narodowego Dnia Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”

Relacja na stronie Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego

foto: Marzena Kumosińska

do góry