Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Oficjalna prasa w Polsce 1944–1989” – Szczecin, 25–27 września 2018

 

 

  

 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Oficjalna prasa  w Polsce 1944–1989

Szczecin, 25–27 września 2018

Hotel Vulcan, ul. Druckiego-Lubeckiego 6A

PROGRAM
25 września 2018
10:00–10:15 rozpoczęcie
 • 10:20–10:40  dr Sebastian Ligarski, Prasa w PRL stan badań: rozczarowania i nadzieje
 • 10:40–11:00  Paweł Mrowiński, Zemsta i sprawiedliwość. Egzekucje na niemieckich zbrodniarzach po II wojnie światowej – relacje oraz dyskusje na łamach prasy
 • 11:00–11:20  dr Paweł Szulc, Biuletyny Zachodniej Agencji Prasowej (1945–1967)
 • 11:20–11:40  dr Kamila Kamińska-Chełminiak, Centralne Biuro Kontroli Prasy (1944–1945)
 • 11:40–12:00  dyskusja
12:00–12:20 przerwa kawowa
 • 12:20–12:40  Piotr Donefner, „Trybuna Ludu” w dobie ekspansji radiofonii i telewizji w dekadzie Gierka (1970–1980)
 • 12:40–13:00  dr Marcela Gruszczyk, Obraz ZSRR i Niemiec na łamach tygodnika „Świat i Polska” (1946–1948)
 • 13:00–13:20  dr Rafał Opulski, Propagandowy obraz świata na łamach „Przekroju” w okresie Polski stalinowskiej
 • 13:20–13:40  Paweł Fiktus, Analiza prasowa „Prawo i Życie” 1956–1989
 • 13:40 –14:00  dr Jan Olaszek, Tygodnik „Tu i Teraz” (1982–1986)
 • 14:00–14:30  dyskusja
14:30–16:00 przerwa
 • 16:00–16:20  Maciej Wojtacki, Prasa wojskowa w PRL. Wprowadzenie do badań
 • 16:20–16:40  dr Przemysław Benken, Relacje z „frontu walki z amerykańskim imperializmem”. II wojna indochińska na łamach „Żołnierza Wolności”
 • 16:40–17:00  dr Anna Marcinkiewicz-Kaczmarczyk, Treści zawarte w prasie kobiecej okresu PRL na podstawie pisma Ligi Kobiet „Nasza Praca”
 • 17:00–17:20  dr Mieczysław Kopeć, Czasopismo branżowe „Mechanik” w latach 1946–1989
 • 17:20–17:40  dr Andrzej Skalimowski, „Stolica” i „Architektura”. Ogólnopolski tygodnik i miesięcznik poświęcone odbudowie i przebudowie powojennej przestrzeni publicznej
 • 17:40–18:00 dyskusja
26 września 2018
 • 10:00–10:20  Michał Przeperski, Artur Starewicz jako szef Biura Prasy KC. Szkic do biografii
 • 10:20–10:40  dr Cecylia Kuta, Rola i znaczenie prasy Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego w PRL
 • 10:40–11:00  Andrzej W. Kaczorowski, „Słowo Powszechne” 1947–1993/1997. Naczelni, redakcja i dziennikarze. Przypadki Tadeusza Mazowieckiego i Bronisława Komorowskiego
 • 11:00–11:20  dr Łucja Marek, Argumenty w „Argumentach”. Publicystyka środowisk laickich a polityka władz PRL
 • 11:20–11:50  dyskusja
11:50–12:10 przerwa kawowa
 • 12:10–12:30  dr hab. Tomasz Sikorski prof. USz, Oblicze ideowo-polityczne tygodnika „Odnowa” (1945–1946)
 • 12:30–12:50  dr Rafał Łatka, „Tygodnik Powszechny” w pierwszych latach władzy Władysława Gomułki
 • 12:50–13:10  Mateusz Szłapka, Sobór Watykański II i Millenium Chrztu Polski w wybranych tytułach prasowych Kościołów mniejszościowych
 • 13:10–13:40 dyskusja
13:40–15:00 przerwa
 • 15:00–15:20  dr Marta Marcinkiewicz, Tygodnik „Jedność”
 • 15:20–15:40  ks. dr Jarosław Wąsowicz, „Tygodnik Pilski” wobec NSZZ „Solidarność” i innych środowisk opozycyjnych w latach 1980–1989
 • 15:40–16:00  Marzena Grosicka, Prasa NSZZ „Solidarność” w Regionie Świętokrzyskim 1980–1981
 • 16:00–16:30  dyskusja
16:30–16:50 przerwa kawowa
 • 16:50–17:10  Jerzy Autuchiewicz, „Gazeta Białostocka” w ocenie KW PZPR w Białymstoku
 • 17:10–17:30  Sebastian Drabik, „Gazeta Krakowska” . Czy tylko organ prasowy KW PZPR?
 • 17:30–17:50  dr Konrad Knoch, Narodziny tygodnika „Czas” – nowe otwarcie w prasie wybrzeżowej
 • 17:50–18:15  dyskusja
 • 18:15  prezentacja nowego projektu IPN
27 września 2018
 • 9:00–9:20  Kamil Wrotkowski, Rok 1958: Coca-Cola „nareszcie i u nas”. Aspiracje konsumpcyjne w żartach prima aprilis w „Dzienniku Bałtyckim” 1947–1989
 • 9:20–9:40  Agnieszka Stańska, „Tygodnik Siedlecki” – pismo Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej (1982–1989)
 • 9:40–10:00  dr Robert Kolasa, „Głos Pilski” jako źródło informacji na temat historii lokalnej
 • 10:00–10:30  dyskusja
10:30–10:50 przerwa kawowa
 • 10:50–11:10  dr Renata Knyspel-Kopeć, PZPR wobec jubileuszu milenijnego w akcji propagandowej przeciwko „Orędziu” biskupów polskich w świetle „Głosu Koszalińskiego”
 • 11:10–11:30  Marcin Różański, Ja jako były – Jerzy Urban w perspektywie wywiadu-rzeki
 • 11:30–11:50  Filip Gonczyński-Jusis, Przyjaźń” (1946–1989) – zarys dziejów organu Zarządu Głównego TPPR
 • 11:50–12:20 dyskusja
 • 12:20 zamknięcie konferencji

Pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

Sebastian Ligarski, OBBH IPN Szczecin: sebastian.ligarski@ipn.gov.pl
Rafał Łatka, BBH IPN: rafal.latka@ipn.gov.pl

do góry