Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej” – Warszawa, 23–24 kwietnia 2018

 

 

 

 

 

 

Ogólnopolska konferencja naukowa

Po Marcu. Konsekwencje Marca ’68 dla kultury, nauki i mediów w Polsce Ludowej

Warszawa 23–24 kwietnia 2018
Przystanek Historia – Centrum Edukacyjne IPN im. Janusza Kurtyki

23 kwietnia 2018

12:00–12:15 przywitanie gości, informacje organizacyjne

12:15–13:15 I Panel: Środowiska naukowe

 • 12:35  dr hab. Maciej Fic, IH UŚ, „Między marcem a grudniem. Uniwersytet Śląski w Katowicach w latach 1968–1981”
 • 12:55  prof. dr hab. Piotr Franaszek, IH UJ, „Konsekwencje Marca ’68 dla kadry akademickiej Uniwersytetu Jagiellońskiego”
 • 13:15  dr hab. Tadeusz P. Rutkowski, IH UW, „Od represji do stabilizacji. Uniwersytet Warszawski w polityce władz w pierwszych latach po Marcu ’68”
 • dyskusja

13:15–13:30 – przerwa na kawę 

13:30–14:30 II Panel:  Środowiska dziennikarskie i literackie
 • 13:50  Michał Przeperski, BBH IPN, Warszawa, „Marzec 1968 jako próba uformowania alternatywnej elity dziennikarskiej”
 • 14:10  dr Przemysław Gasztold, BBH IPN, Warszawa „Nadgorliwość Ryszarda Gontarza. Zawiłe losy marcowego propagandzisty w PRL”
 • 14:30  dr Renata Knyspel-Kopeć, Krosno Odrzańskie, „Marzec ’68 i jego następstwa dla środowisk twórczych i naukowych w świetle „Dziennika Polskiego”
 • 14:30–14:45 dyskusja
14:45– 16:00 przerwa obiadowa

16:00–17:00 III Panel:  Środowiska naukowe

 • 16:20  dr Przemysław Benken, OBBH IPN w Szczecinie, „Aparat bezpieczeństwa wobec środowiska warszawskich ekonomistów pochodzenia żydowskiego po Marcu 1968”
 • 16:40  dr Zbigniew Bereszyński, PIN–IŚ w Opolu, „Od Marca ’68 do sprawy Kowalczyków. Służba Bezpieczeństwa i opolskie środowisko akademickie w latach 1968–1972”
 • 17:00  dr Tomasz Siewierski, WCEO Warszawa, „Wydarzenia marcowe w Zakładzie Historii Partii przy KC PZPR i ich wpływ na losy historiografii partyjnej w PRL”
 • 17:00–17:15 dyskusja

17:1517:30 przerwa na kawę 

17:30–19:00 Panel dyskusyjny

M.in. prof. Andrzej Chojnowski, Piotr Franaszek, Włodzimierz Suleja, prowadzenie T. P. Rutkowski
 

24 kwietnia 2018

9:00–10:00 IV Panel: Ludzkie losy i postawy
 • 9:00  dr hab. Krzysztof Lesiakowski, IH UŁ, „Straty środowiska kulturalnego i naukowego Łodzi po Marcu 1968 r.”
 • 9:20  Michał Kozłowski, Warszawa, „Losy historyków – emigrantów marcowych”
 • 9:40  dr Tomasz Danilecki, OIPN w Białymstoku, „Zofia Lewicka – od komandoski do streetworkerki”
 • 10:00 – 10: 15 dyskusja
10:15–10:30 przerwa na kawę

10:30–11:50 Varia

 • 10:50  dr Rafał Łatka, BBH IPN, Warszawa, „Relacje państwo – Kościół między Marcem 68' a Grudniem 70'. Między kontynuacją a liberalizacją”
 • 11:10  dr Daniel Przastek, WNPiSM UW, „Nie tylko Dziady… Władza i teatr po Marcu 1968”
 • 11:30  dr inż. Robert Rybak, WNH UMK w Toruniu, „Wpływ kryzysu lat 1967–1968 na sytuację Marynarki Wojennej i jej żołnierzy”
 • 11.50  dr Paweł Piotrowski, WBH, „Lata 1967–68 w Wojsku Polskim. Przełom czy kontynuacja”
 • 12.10  dr Magdalena Rzadkowolska, Łódź, „Edytorskie losy powieści Tadeusza Słupeckiego »Egzamin« jako przykład kształtowania polityki wydawniczej po Marcu ’68”
 • 12.30–12:45 dyskusja
12.45–13.00 zamknięcie konferencji

Ewentualne pytania prosimy kierować do organizatorów konferencji:

dr Przemysław Benken
przemyslaw.benken@ipn.gov.pl

dr hab. Tadeusz P. Rutkowski
t.p.rutkowski@uw.edu.pl

do góry