Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Zbrodnie sądowe w latach 1944–1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?

 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach
 • Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach Międzynarodowa konferencja naukowa w Kielcach

W siedzibie Wyższej Szkoły Ekonomii Prawa i Nauk Medycznych w Kielcach odbyła się 22 lutego 2018 r. Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Zbrodnie sądowe w latach 1944-1989. Konformizm czy relatywizm moralny środowisk prawniczych?”.

Spotkanie zgromadziło reprezentantów świata nauki, pracowników wymiaru sprawiedliwości, nauczycieli i studentów zainteresowanych badaniem szeroko pojętej problematyki wymiaru sprawiedliwości. Przybyły również rodziny osób, które doświadczyły represji ze strony systemu komunistycznego. Prelegentami byli naukowcy nie tylko z Polski, ale również z Ukrainy, Słowacji, Czech oraz odległej Australii. Występowali prawnicy, policjanci, przedstawiciele uczelni wyższych, doktoranci, pracownicy IPN oraz badacze niezależni. Poruszano tematy międzynarodowe, ogólnopolskie i regionalne.

Po części wstępnej wspólnej dla wszystkich prelegentów, konferencja podzielona została na sekcje, które obradowały równolegle, w ramach następujących zagadnień:

 • aspekty prawne funkcjonowania wymiaru sprawiedliwości w latach 1944-1989,
 • działania komunistycznego aparatu represji wobec obywateli Polski i innych krajów demokracji ludowej,
 • zbrodnie i represje komunistyczne - studium przypadku.

Organizatorami debaty ekspertów były Delegatura IPN w Kielcach, Wydział Prawa WSEPiNM im. prof. Edwarda Lipińskiego oraz Winnicki Instytut Kooperatywny w Winnicy.

do góry