Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie” – Warszawa 5–7 czerwca 2018

Biuro Badań Historycznych IPN w Warszawie organizuje ogólnopolską konferencję naukową „Urząd ds. Wyznań: struktury, działalność, ludzie”, która odbędzie się w dniach 5–7 czerwca 2018 w Dworku nad Pilicą (Wólka Magierowa 6). 

Celem konferencji, realizowanej w ramach Centralnego Projektu Badawczego IPN „Władze komunistyczne wobec Kościołów i związków wyznaniowych w Polsce w latach 1944–1989”, będzie omówienie działalności i sposobu funkcjonowania Urzędu ds. Wyznań. Interesuje nas możliwie szerokie spojrzenie na UdsW, z tego względu referaty będą dotyczyć nie tylko opisu struktur aparatu wyznaniowego w Polsce „ludowej”, ale również sposobu jego funkcjonowania zarówno w centrali, jak i w terenie (struktury wojewódzkie i powiatowe) oraz opisu ludzi w nim pracujących. Interesuje nas interdyscyplinarne spojrzenie na charakter i miejsce UdsW w aparacie państwowym, dlatego też nasze zaproszenie skierowaliśmy nie tylko do historyków najnowszych dziejów Polski, ale również do prawników, socjologów, politologów czy filozofów.

Przewidziana jest publikacja pokonferencyjna, zatem prelegenci są zobowiązani do dostarczenia w ciągu miesiąca po zakończeniu konferencji tekstów dostosowanych do instrukcji wydawniczej IPN.

dr Rafał Łatka
tel. 22 581-85-31
rafal.latka@ipn.gov.pl

dr hab. Konrad Białecki
konrad.bialecki@ipn.gov.pl

do góry