Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Rok 1922 na Górnym Śląsku – granice, administracja, społeczeństwo” – Katowice, 14 czerwca 2017

Konferencja naukowa z okazji 95. rocznicy przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczpospolitej.

14 czerwca 2017 r., o godz. 10.00, w Przystanku Historia – Centrum Edukacyjnym IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, przy ul. św. Jana 10 (III piętro) odbyła się konferencja naukowa „Rok 1922 na Górnym Śląsku – granice, administracja, społeczeństwo”. 

W latach 2018-2022 będziemy obchodzić okrągłe, setne rocznice wydarzeń związanych z odrodzeniem Państwa Polskiego. W lipcu 2017 roku mija kolejna, 95. rocznica przyłączenia części Górnego Śląska do II Rzeczpospolitej. To dobry moment, aby przypomnieć i podsumować obecny stan wiedzy na temat problematyki pierwszych lat istnienia utworzonego w 1922 roku województwa śląskiego.

Konferencja koncentrowała się wokół kilku kluczowych problemów związanych z pierwszym okresem funkcjonowania województwa śląskiego. Jakie międzynarodowe i krajowe regulacje prawne, które uwarunkowały funkcjonowanie województwa śląskiego i wpłynęły na specyfikę tego regionu w stosunku do reszty obszaru II Rzeczypospolitej? W tym kontekście ważne są też odpowiedzi na inne pytania. W jaki sposób nowopowstała granica zdeterminowała sytuację gospodarczą i życie mieszkańców regionu? Jak w tych warunkach przebiegała budowa polskiej administracji oraz tworzenie się życia politycznego?

Próby odpowiedzi na te pytania podjęli się pracownicy naukowi od lat badających te zagadnienia, związani z Uniwersytetem Śląskim w Katowicach, Instytutem Pamięci Narodowej – Oddział w Katowicach oraz innymi instytucjami naszego regionu, jak też badacze niezależni.

Konferencja została zorganizowana przez Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Program konferencji:

10.00 Otwarcie konferencji

10.15-11.35 Panel 1: Aspekty prawne i administracyjne
Moderacja dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach)

 • dr hab. Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Konwencja Górnośląska i jej znaczenie dla województwa śląskiego
 • dr Andrzej Drogoń (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Statut organiczny i autonomia województwa śląskiego
 • dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Struktura administracyjna województwa śląskiego w pierwszych latach po podziale Górnego Śląska
 • Dyskusja

11.35-11.45 Przerwa kawowa

11.45-13.25 Panel 2: Podział regionu
Moderacja dr Sebastian Rosenbaum (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach).

 • Renata Skoczek (Muzeum w Chorzowie) – Przejęcie Królewskiej Huty (Chorzowa) przez władze polskie. Problemy społeczne i polityczne miasta w latach 1922-1926
 • Zbigniew Gołasz (Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach) – „Dzień radości [?] w Hindenburgu” - przejęcie Zabrza przez administrację niemiecką w 1922 roku
 • dr Miłosz Skrzypek (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Specyfika Śląska Cieszyńskiego w województwie śląskim
 • dr Bernard Linek (Państwowy Instytut Naukowy – Instytut Śląski w Opolu) – Sytuacja w prowincji górnośląskiej w obliczu podziału regionu
 • Dyskusja

13.25-14.30 Przerwa

14.30-15.50 Panel 3: Polityka, Kościół, pamięć
Moderacja dr hab. Lech Krzyżanowski (Uniwersytet Śląski w Katowicach)

 • dr hab. Maciej Fic (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Kształtowanie się sceny politycznej w województwie śląskim
 • ks. prof. dr hab. Jerzy Myszor (Uniwersytet Śląski w Katowicach) – Diecezja Śląska (Katowicka) w 1925 roku –  aspekt polityczny
 • dr Mirosław Węcki (Uniwersytet Śląski w Katowicach / Instytut Pamięci Narodowej, Oddział w Katowicach) – Pamięć o powstaniach śląskich w województwie śląskim w latach 1922–1926
 • Dyskusja

15.50-16.00 Zakończenie konferencji

do góry