Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Interdyscyplinarna konferencja naukowa „Województwo poznańskie w latach 1945–1950” – Poznań, 18–19 października 2017

Podsumowano życie regionu w okresie po zakończeniu II wojny światowej

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych IPN w Poznaniu wraz z Instytutem Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Instytutem Historii Uniwersytetu Zielonogórskiego zorganizowało interdyscyplinarną konferencję naukową „Województwo poznańskie w latach 1945-1950”, która odbywa się 18 i 19 października 2017 r. w Poznaniu.

Konferencję, którą gości Instytut Historii UAM, otworzyli przedstawiciele organizatorów: Dyrektor Instytutu Historii UZ dr hab. prof. UZ Robert Skobelski, Dyrektor poznańskiego oddziału IPN dr hab. Rafał Reczek oraz – w imieniu prof. dr. hab. Józefa Dobosza, Dyrektora Instytutu Historii UAM – zastępca dyrektora dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik.

Wprowadzający wykład na temat nowej rzeczywistości politycznej, w jakiej znalazło się województwo poznańskie po wojnie, wygłosił prof. dr hab. Stanisław Jankowiak – Kierownik Zakładu Najnowszej Historii Polski IH UAM. Następnie wystąpił dr Jan Miłosz reprezentujący Zakład Historii Gospodarczej IH UAM. W swoim referacie skupił się na przemianach ekonomicznych, jakie zachodziły na terenie Wielkopolski tuż po II wojnie światowej. Trzecim prelegentem był dr hab. prof. UAM Tadeusz Janicki, Kierownik Zakładu Historii Gospodarczej IH UAM, który referował powojenną sytuację wsi województwa poznańskiego, z zaznaczaniem różnic między Wielkopolską i Ziemią Lubuską. Wykładem, który zamknął pierwszą sesję, było wystąpienie dr. Rafała Kościańskiego, Naczelnika Oddziałowego Archiwum IPN w Poznaniu, który przybliżał początki działania aparatu bezpieczeństwa na terenie województwa.

Referaty wywołały zainteresowanie wśród uczestników konferencji i pierwsza część wystąpień zakończyła się pytaniami, które padły ze strony dr. hab. prof. UZ Roberta Skobelskiego, dr. hab. prof. UAM Konrada Białeckiego oraz Marcina Jurka z Oddziałowego Biura Lustracyjnego w Poznaniu.

Drugi dzień wystąpień podobnie cieszył się zainteresowaniem zgormadzonej publiczności. Naukowcy reprezentujący różne instytucje chętnie zabierali głos w dyskusji, dopytując referentów o interesujące ich kwestie.


Choć powojenne dzieje Polski doczekały się już dość okazałej literatury przedmiotu, to jednak nie sposób nie zauważyć, że pewne obszary badawcze wymagają nadal znaczącego pogłębienia. Jednym z nich jest historia regionalna, rozumiana nie tylko jako suma skrupulatnie odtworzonych faktów, ale również, a może nawet przede wszystkim, jako próba zrekonstruowania całościowego obrazu życia mieszkańców przy jednoczesnym ukazaniu najważniejszych procesów społecznych, politycznych i gospodarczych zachodzących w regionie.

W takim ujęciu na uwagę zasługuje również analiza interakcji badanego obszaru z innymi jednostkami terytorialnymi, a także z centralnym aparatem władzy. Postulowane badania wymagają przyjęcia formuły interdyscyplinarności, a zatem zaproszenia do zespołu nie tylko historyków, ale również specjalistów z takich dziedzin jak: socjologia, kulturoznawstwo, etnologia, ekonomia czy politologia. Efektem końcowym tak szeroko zakrojonego projektu powinno być zestawienie wyników badań dotyczących różnych regionów naszego kraju i na ich podstawie wyciągnięcie pewnych wniosków ogólnych dotyczących poszczególnych sfer życia, tak publicznego jak i prywatnego obywateli.

Kierując się powyższymi przesłankami Oddziałowe Biuro Badań Historycznych poznańskiego oddziału Instytutu Pamięci Narodowej i Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza postanowiły zainicjować projekt „Wielkopolska w latach 1945-1956”, mający na celu zrekonstruowanie wielorakich aspektów życia regionu w okresie pomiędzy 1945 a 1956 rokiem. Pierwszą inicjatywą w tym zakresie jest planowana na 18–19 października 2017 roku konferencja naukowa „Województwo Poznańskie w latach 1945-1950” (jej współorganizatorem jest również Uniwersytet Zielonogórski), do udziału w której zaproszono zarówno badaczy mogących zaprezentować referaty dotyczące aktualnego stanu badań, jak i tych, którzy chcieliby uzupełnić dotychczasowy stan badań o nowe ustalenia dotyczące tytułowego zagadnienia.

Obrady będą się odbywały w Instytucie Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (ul. Umultowska 89d) w sali im. prof. Józefa Kostrzewskiego.

 • Otwarcie konferencji, od lewej: dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik, przemawia dr hab. prof. UZ Robert Skobelski, dr hab. Rafał Reczek
  Otwarcie konferencji, od lewej: dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik, przemawia dr hab. prof. UZ Robert Skobelski, dr hab. Rafał Reczek
 • Otwarcie konferencji, od lewej: dr hab. prof. UZ Robert Skobelski, przemawia dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik, dr hab. Rafał Reczek
  Otwarcie konferencji, od lewej: dr hab. prof. UZ Robert Skobelski, przemawia dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik, dr hab. Rafał Reczek
 • Otwarcie konferencji, od lewej: dr hab. prof. UZ Robert Skobelski, dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik, przemawia dr hab. Rafał Reczek
  Otwarcie konferencji, od lewej: dr hab. prof. UZ Robert Skobelski, dr hab. prof. UAM Przemysław Matusik, przemawia dr hab. Rafał Reczek
 • Referat dr. Jana Miłosza
  Referat dr. Jana Miłosza
 • Referat dr. Jana Miłosza
  Referat dr. Jana Miłosza
 • Referat dr. hab. prof. UAM Tadeusza Janickiego
  Referat dr. hab. prof. UAM Tadeusza Janickiego
 • Referat dr. hab. prof. UAM Tadeusza Janickiego
  Referat dr. hab. prof. UAM Tadeusza Janickiego
 • Uczestnicy pierwszej sesji
  Uczestnicy pierwszej sesji
 • Uczestnicy pierwszej sesji
  Uczestnicy pierwszej sesji
 • Dyskusja, pytanie zadaje prof. UAM Konrad Białecki
  Dyskusja, pytanie zadaje prof. UAM Konrad Białecki
 • Dyskusja, odpowiada dr Jan Miłosz
  Dyskusja, odpowiada dr Jan Miłosz
 • Dyskusja, pytanie zadaje dr hab. prof. UZ Robert Skobelski
  Dyskusja, pytanie zadaje dr hab. prof. UZ Robert Skobelski
 • Dyskusja, odpowiada dr Rafał Kościański
  Dyskusja, odpowiada dr Rafał Kościański
 • Referat dr hab. Elżbiety Wojcieszyk
  Referat dr hab. Elżbiety Wojcieszyk
 • Referat dr. hab. prof. UAM Konrada Białeckiego
  Referat dr. hab. prof. UAM Konrada Białeckiego
 • Referat dr. Przemysława Bartkowiaka
  Referat dr. Przemysława Bartkowiaka
 • Referat dr. Rafała Leśkiewicza
  Referat dr. Rafała Leśkiewicza
 • Dyskusja, głos zabiera Piotr Orzechowski z OBEN IPN Poznań
  Dyskusja, głos zabiera Piotr Orzechowski z OBEN IPN Poznań
 • Dyskusja, głos zabiera dr Jan Miłosz
  Dyskusja, głos zabiera dr Jan Miłosz
 • Program konferencji
  Program konferencji
do góry