Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie” – Kraków, 10–11 maja 2017

 • Międzynarodowa konferencja naukowa „Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie” – Kraków, 10-11 maja 2017
  Międzynarodowa konferencja naukowa „Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie” – Kraków, 10-11 maja 2017

Zapraszamy na międzynarodową konferencję naukową „Krajobraz i dziedzictwo kulturowe Europy – trwałość i przemijanie”, która odbywa się w Krakowie w dniach 10–11 maja br. przy ul. Bernardyńskiej 3.

Konferencja dedykowana jest ks. prof. dr hab. Józefowi Mareckiemu z okazji 60. urodzin oraz 30-lecia pracy naukowej.

Organizatorzy:
- Katedra Archiwistyki i Nauk Pomocniczych Historii Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie
- Gréckokatolícka teologická fakulta Prešovskej Univerzity v Prešove
- Univerzita Karlova Katolická teologická fakulta
- Saint Athanasius Greek-Catholic Theological Institute University of Nyíregyháza
- Polska Akademia Nauk Sekcja Historyczna Oddziału w Katowicach
- Krakowski Instytut Rozwoju Edukacji

Sesja odbędzie się pod patronatem Wiceprezesa Rady Ministrów, Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosława Gowina.

Goście Honorowi
dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
dr Michael Groß – Konsul Niemiec
prof. zw. dr hab. Krzysztof Skotnicki – Konsul Republiki Czeskiej
prof. dr hab. Adrienne Körmendy – Konsul Węgier
JM Rektor prof. zw. dr hab. Włodzimierz Sady – UR
JM Rektor prof. dr hab. Wojciech Zyzak – UPJPII
prof. zw. dr hab. Krzysztof Ostrowski – Prorektor UR
dr hab. Flip Musiał, prof. AIK – Prorektor AIK
prof. zw. dr hab. Józef Stala – Prorektor UPJPII
prof. zw. dr hab. Janusz Mastalski – Prorektor UPJPII
prof. zw. dr hab. Wojciech Misztal – Prorektor UPJPII
dr Jarosław Szarek – Prezes IPN
prof. zw. dr hab. Krzysztof Gawroński – Dziekan UR
prof. zw. dr hab. Jacek Urban – Dziekan UPJPII
dr hab. prof. UPJPII Robert Tyrała – Prodziekan UPJPII
dr Tomasz Graff – Prodziekan UPJPII

PROGRAM

10 maja 2017

9.00 – 10.00 - Inauguracja konferencji
JM Rektor UPJPII prof. dr hab. Wojciech Zyzak – powitanie
dr Jarosław Gowin – Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego
prof. zw. dr hab. Ludwik Frey – Laudacja
JM Rektor UR prof. zw. dr hab. Włodzimierz Sady
Prorektor AIK dr hab. Flip Musiał, prof. AIK
Prezes IPN dr Jarosław Szarek
prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Gawroński, Dziekan Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie
dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM, Prodziekan Wydziału Prawa i Administracji UWM w Olsztynie
prof. zw. dr hab. Jacek Urban, Dziekan Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego UPJPII w Krakowie

Obrady
10.00 – 12.00

 • prof. zw. dr hab. Józef Marecki (UPJPII w Krakowie/kolegium IPN, Polska) – Troska o dziedzictwo kulturowe w przemówieniach Jana Pawła II kierowanych do Polaków
 • prof. zw. dr hab. Zdzisław Pietrzyk (UJ, Polska) – Rycerski Zakon Bibliofilski z Kapitułą Orderu Białego Kruka
 • Mons. prof. ThDr. Peter Šturák, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Grekokatolickie parafie w Lewockich górach na przestrzeni czasu
 • prof. zw. dr hab. Czesław Dźwigaj (ASP w Krakowie, Polska) – Powraca czas wartości w sztuce europejskiej
 • prof. dr hab. Jerzy Sperka (UŚ w Katowicach, Polska) – Pamięć historyczno-genealogiczna szlachty polskiej na przykładzie inskrypcji z zamku Krzyżtopór w Ujeździe

12.00 – 12.20  Przerwa kawowa

12.20 – 14.20

 • doc. RNDr.ThLic. Karel Sladek Th.D. (Universita Karlova, Czechy) – Baroque Character of Czech Cultural Landscape
 • dr Gerard Kilroy (University College London/Oxford, Wielka Brytania) – “And we are here as on a darkling plain”: Europe and the Night Battle
 • Univ.-Prof. DDr. Kurt Appel (Universität Wien, Austria) – An New Narrative of Europe Considering its Christian Roots
 • prof. Hans Mattsson (Royal Institute of Technology, KTH, Stockholm, Szwecja) – Cultural heritage - legal approaches and implementation
 • dr Clarinda Calma (WSE im. ks. J. Tischnera w Krakowie, Polska) – The “Monkey” as an Emblem of Projected Irrationality in Civic (Mis)government as depicted in Early Modern Jesuit School Plays in the Polish-Lithuanian Commonwealth

14.20 – 15.30  Przerwa obiadowa

15.30 – 17.30

 • prof. zw. dr hab. Ludwik Frey (Instytut Botaniki im. W. Szafera PAN w Krakowie, Polska) – Przemiany krajobrazu naturalnego i kulturowego - na przykładzie Pienin
 • dr hab. Lucyna Rotter (UPJPII w Krakowie, Polska) – Legendy czy nauka? Wpływ średniowiecznych bestiariuszy na współczesną przestrzeń artystyczną
 • mgr Andrzej Giza (UPJPII w Krakowie, Polska) – Chwila ulotna, chwila trwająca. Symbolika czasu w sztuce europejskiej i dalekiego wschodu
 • doc. ThDr. Peter Borza, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Kościół zagrożeń i sposób zachowania wartości duchowych w konfrontacji totalitarnych reżimów 20. wieku
 • doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Nieszpory – aktualność duchowego przekazu i dziedzictwa w tekstach modlitwy liturgicznej

11 maja 2017

9.00 – 11.00

 • dr hab. inż. Józef Hernik (UR w Krakowie, Polska) – Ochrona krajobrazu kulturowego obszarów wiejskich poprzez ich rozwój
 • prof. zw. dr hab. Maria Dzielska (em. UJ, Polska) – Pseudo-Dionizy Areopagita i nieprzemijalność myśli klasycznej
 • prof. dr hab. Cyryl Hiszem (Katolicka Universita, Słowacja) – Universitas Cassoviensis – 360 lat od powstania
 • dr hab. Michał Drożdż, prof. UPJPII (UPJPII w Krakowie, Polska) – Potrzeba odnowy ducha Europy
 • doc. mgr. Kamil Kardis, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Europa wobec wyzwań społeczeństwa konsumpcyjnego oraz informacyjnego

11.00 – 11.20  Przerwa kawowa

11.20 – 13.20

 • doc. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Wartości i ich przemiana z powodu mediów
 • dr Joanna Lubecka (AIK/IPN, Polska) – Indywidualizm stłumiony. Ideologia i system nazistowski jako rezultat odejścia od indywidualizmu
 • prof. dr Ludwik Schmahl (Blankenheim/Köln, Niemcy) – Zeichen und Begriffe der Europänischen Tradition
 • dr György Janka PhD (S. Atanáz G.H.F., Węgry) – Die Geschichte der Sankt Athanas Hochschule für Griechisch-Katholische Theologie
 • dr Rafał Opulski (Polskie Towarzystwo Nauk Politycznych, Polska) – Czy chodzi tylko o to, aby świat zmienić? Elementy gnostyckie w ideologii i praktyce komunizmu

13.20 – 14.20  Przerwa obiadowa

14.20 – 16.20

 • dr hab. Mieczysław Różański, prof. UWM (UWM w Olsztynie, Polska) – Krajobraz wyznaniowy Łodzi w XIX w.
 • dr Wacław Szetelnicki (WSZ im. Witelona w Legnicy, Polska) – To co powinno przeminąć. Znaczenie pomników sowieckich w krajobrazie urbanistycznym miast na przykładzie Legnicy
 • prof. dr hab. Bernadett Puskas (University of Nyíregyháza, Węgry) – Drewniane cerkwie Mukaczewskiej diecezji XVII wieku
 • mgr Magdalena Ficoń (UPJPII w Krakowie, Polska) – Zrozumieć niezrozumiałe – emblematy w pocysterskich opactwach na ziemiach polskich
 • doc. PhDr. Jaroslav Coranič, PhD. (UP v Prešove, Słowacja) – Historia i architektura greckokatolickich kościołów na Słowacji w latach 1918–1939
do góry