Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!” – Katowice, 7 grudnia 2017

Konferencja o pomocy z Polski w okresie plebiscytu i powstań w świetle źródeł archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych

 • Andrzej Albiniak. Andrzej Albiniak.
 • Dr Dawid Keller, (Muzeum w Rybniku). Dr Dawid Keller, (Muzeum w Rybniku).
 • Dr inż. Dorota Borowicz (Uniwersytet Wrocławski). Dr inż. Dorota Borowicz (Uniwersytet Wrocławski).
 • Dr Janusz Wesołowski (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie). Dr Janusz Wesołowski (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie).
 • Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”. Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”.
 • Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”. Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”.
 • Od lewej: Zbigniew Gołasz, Ryszard Mozgol (naczelnik OBEN IPN Katowice). Od lewej: Zbigniew Gołasz, Ryszard Mozgol (naczelnik OBEN IPN Katowice).
 • Zbigniew Gołasz (IPN Katowice). Zbigniew Gołasz (IPN Katowice).
 • Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”. Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”.
 • Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”. Konferencja naukowa „Wszyscy i wszystko dla Śląska!”.
 • Witold Iwaszkiewicz. Witold Iwaszkiewicz.

7 grudnia 2017 r. odbyła się konferencja „»Wszyscy i wszystko dla Śląska!« Pomoc z Polski w okresie plebiscytu i powstań w świetle źródeł archiwalnych, muzealnych i bibliotecznych“, zorganizowaną przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach.

Rozwiązaniem polsko-niemieckiego sporu o Górny Śląsk miał być plebiscyt, którego zasady określał podpisany w 1919 r. Traktat Wersalski. Rywalizacja o ten jeden z ważniejszych wówczas regionów przemysłowych w Europie toczyła się nie tylko na spornym obszarze. Zarówno społeczeństwa Polski jak i Niemiec udzielały wsparcia organizacjom i stowarzyszeniom walczącym o przynależność państwową Górnego Śląska. Na terenie obu państw powstały komitety pomocowe organizujące zbiórki pieniężne i materialne, wiece, koncerty i inne imprezy masowe, dni i tygodnie górnośląskie. W polskich miastach, szkołach i innych instytucjach odbywały się manifestacje i uroczystości wspierające walczących powstańców i działaczy plebiscytowych. Szeregi powstańców i organizacji polskich na Górnym Śląsku zasilili również ochotnicy z Polski. Materialnymi śladami tej działalności są fotografie, druki ulotne (nalepki, afisze i plakaty, ulotki), cegiełki, broszury, pocztówki, żetony, dokumenty etc. Informacje na temat organizowanych akcji pomocowych możemy znaleźć w lokalnej prasie z epoki, sprawozdaniach szkolnych, memuarach etc.

Celem konferencji było m.in. omówienie z jednej strony zasobów muzealnych, bibliotecznych i kolekcjonerskich dotyczących zagadnienia, znajdujących się w zbiorach polskich jak i zagranicznych, z drugiej strony uchwycenie skali tego zjawiska na podstawie różnego typu relacji, wspomnień, wzmianek i artykułów prasowych z epoki. Zaprezentowano organizacje czy stowarzyszenia utworzone w celu wsparcia działań zjednoczeniowych, jak i utworzone w okresie późniejszym związki zrzeszające byłych uczestników walk o Górny Śląsk na terenach Polski. Zaproszenie do udziału w konferencji skierowaliśmy do instytucji muzealnych, bibliotek, badaczy i pasjonatów o przedstawienie zbiorów i kolekcji, tudzież przebiegu akcji agitacyjno-wspomagających, prowadzonych w różnych polskich miejscowościach w okresie powstań i plebiscytu na Górnym Śląsku.

Relacja PAP

O konferencji TVP 3 Katowice

7 grudnia 2017 r. godz. 11.00-16.00
Przystanek Historia - Centrum Edukacyjne IPN w Katowicach im. Henryka Sławika, ul. św. Jana 10

Program:

Blok I  godz. 11.00-13.00

 •  Otwarcie konferencji
 •  Dr inż. Dorota Borowicz (Uniwersytet Wrocławski), Kartografia narodowościowa w propagandowej walce o Śląsk po I wojnie światowej
 • Witold Iwaszkiewicz (Muzeum Czynu Powstańczego), Propaganda plebiscytowa w zbiorach Muzeum Czynu Powstańczego
 • Dr Janusz Wesołowski (Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie), "Nie szczędź grosza dla ofiar powstania na Górnym Śląsku". Powstania Śląskie i plebiscyt górnośląski w zbiorach Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie

Przerwa 13.00 - 14.00

Blok II godz. 14.00 - 16.00

 • Dr Dawid Keller, (Muzeum w Rybniku), Komunikacja kolejowa na Górnym Śląsku w latach 1918 - 1922 - stan badań i potrzeby badawcze
 • Dr Renata Knyspel-Kopeć, Polsko-niemiecki spór o Górny Śląsk w świetle "Ilustrowanego Kuriera Codziennego"
 • Andrzej Albiniak, Z Lublina na plebiscytowy Śląsk - między obowiązkiem, chęcią, potrzebą i nakazem

 Zamknięcie konferencji

 

 

 

 

do góry