Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy” – Kielce, 3–4 lipca 2017

 • Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN
  Dr Mateusz Szpytma, zastępca prezesa IPN
 • Dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach; dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii UJK w Kielcach
  Dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach; dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska, dyrektor Instytutu Historii UJK w Kielcach
 • Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wielu. Badania – kontrowersje – perspektywy”
  Konferencja naukowa „Relacje polsko-żydowskie w XX wielu. Badania – kontrowersje – perspektywy”
 • Dr Marcin Urynowicz (BBH IPN Warszawa): „Nowe trendy w badaniach nad stosunkami polsko-żydowskimi”
  Dr Marcin Urynowicz (BBH IPN Warszawa): „Nowe trendy w badaniach nad stosunkami polsko-żydowskimi”
 • Dr Adam Sitarek (IPN Łódź)
  Dr Adam Sitarek (IPN Łódź)
 • Anna Pyżewska (IPN Białystok): „Mord w Bzurach (sierpień 1941 r.) – fakty i interpretacja”; dr hab. Elżbieta Rączy (IPN Rzeszów)
  Anna Pyżewska (IPN Białystok): „Mord w Bzurach (sierpień 1941 r.) – fakty i interpretacja”; dr hab. Elżbieta Rączy (IPN Rzeszów)
 • Dr Marcin Urynowicz (BBH IPN Warszawa)
  Dr Marcin Urynowicz (BBH IPN Warszawa)
 • Prof. Sara Bender (University of Hajfa): „Essential issues in Polish-Jewish relations in Kielce: 1939-1946”; dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach
  Prof. Sara Bender (University of Hajfa): „Essential issues in Polish-Jewish relations in Kielce: 1939-1946”; dr Dorota Koczwańska-Kalita, naczelnik Delegatury IPN w Kielcach
 • Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce): „Inercja i stagnacja. Wokół bezradności badawczej nad pogromem Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r.”; dr Dorota Koczwańska-Kalita naczelnik Delegatury IPN w Kielcach
  Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce): „Inercja i stagnacja. Wokół bezradności badawczej nad pogromem Żydów w Kielcach 4 lipca 1946 r.”; dr Dorota Koczwańska-Kalita naczelnik Delegatury IPN w Kielcach

Instytut Pamięci Narodowej Delegatura w Kielcach oraz Instytut Historii Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach zapraszają na konferencję Relacje polsko-żydowskie w XX wieku. Badania – kontrowersje – perspektywy, która obraduje 3–4 lipca 2017 r., w Centrum Edukacyjnym IPN „Przystanek Historia” w Kielcach. W otwarciu konferencji wziął udział wiceprezes IPN dr Mateusz Szpytma.

Relacje polsko-żydowskie w XX wieku budziły i budzą wśród historyków oraz specjalistów z dziedzin pokrewnych niesłabnące zainteresowanie naukowe. Szczególną popularnością badaczy cieszą się trudne dla wzajemnych stosunków czasy okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz lat powojennych. Zwłaszcza w ostatnim okresie ukazało się wiele publikacji dotyczących wzajemnych relacji obu narodów, które stały się głośne nie tylko w Polsce, wywołując wiele kontrowersji. Problemy wzbudzały przy tym nie tylko stawiane tezy, ale także kwestie natury metodologicznej i źródłoznawczej. W związku z powyższym organizujemy konferencję poświęconą właśnie tym zagadnieniom. Podczas konferencji poruszone zostaną następujące obszary i problemy badawcze:

1. Postawy i stanowiska metodologiczne a kontekst kulturowy, społeczny i ideologiczny w badaniach naukowych nad relacjami polsko- żydowskimi.

2. Perspektywa antropologiczna w badaniach historycznych nad stosunkami polsko-żydowskimi.

3. Problemy, spory, konfrontacje – wokół warsztatu badawczego autorów publikacji dot. problematyki polsko-żydowskiej.

4. Teorie i koncepcje psychologiczne w badaniach nad relacjami polsko-żydowskimi.

5. Materiały śledcze, operacyjne i sądowe okresu stalinowskiego jako źródła historyczne do badań naukowych nad relacjami polsko-żydowskimi w okresie okupacji niemieckiej i pierwszych lat „Polski Ludowej”.

6. Dokumentacja Polskiego Państwa Podziemnego jako źródło do badań nad dziejami stosunków polsko-żydowskich 1939-1945.

7. Dokumenty wytworzone przez organa bezpieczeństwa państwa w okresie PRL do badań nad dziejami relacji polsko-żydowskich.

8. Źródła subiektywne: pamiętniki, relacje itd. do badań stosunków polsko-żydowskich.

9. Relacje polsko-żydowskie w publikacjach międzynarodowych.

Komitet Organizacyjny:

Dr hab. prof. UJK Jerzy Gapys (IH UJK)
Dr Dorota Koczwańska-Kalita (IPN Kielce)
Dr Ryszard Śmietanka-Kruszelnicki (IPN Kielce)
Dr hab. prof. UJK Beata Wojciechowska (IH UJK)

Sekretarze konferencji:

Dr Tomasz Domański (IPN Kielce) tomasz.domanski@ipn.gov.pl 
Dr Edyta Majcher-Ociesa  (IH UJK) emajcher@ujk.edu.pl

Adres do korespondencji:

Instytut Pamięci Narodowej delegatura w Kielcach
Aleja Na Stadion 1, 25-127 Kielce
Tel. (0-41) 340 50 50

do góry