Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne” – Katowice, 13–14 grudnia 2016

 • Konferencja naukowa „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne”.
  Konferencja naukowa „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne”.
 • Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach - dr Andrzej Sznajder.
  Dyrektor Oddziału IPN w Katowicach - dr Andrzej Sznajder.
 • Prezes IPN - dr Jarosław Szarek.
  Prezes IPN - dr Jarosław Szarek.
 • Uczestnicy konferencji naukowej „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne”.
  Uczestnicy konferencji naukowej „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne”.
 • Wicewojewoda śląski - Mariusz Trepka.
  Wicewojewoda śląski - Mariusz Trepka.
 • Od prawej: dr hab. Adam Dziurok, dr Jarosław Szarek, dr Andrzej Sznajder.
  Od prawej: dr hab. Adam Dziurok, dr Jarosław Szarek, dr Andrzej Sznajder.
 • Dr Marek Lasota (IPN).
 • Uczestnicy konferencji naukowej „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne”.
  Uczestnicy konferencji naukowej „Zbrodnie stanu wojennego – aspekty prawne”.
 • Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Doradca Prezydenta RP).
  Dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Doradca Prezydenta RP).
 • Prok. Andrzej Pozorski (Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego).
  Prok. Andrzej Pozorski (Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego).
 • Od lewej – dr Andrzej Sznajder, dr Barbara Fedyszak–Radziejowska.
  Od lewej – dr Andrzej Sznajder, dr Barbara Fedyszak–Radziejowska.

W tym roku mija 35 lat od wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Wielu Polaków wciąż uważa to wydarzenie za rodzaj „mniejszego zła”, nie dostrzegając ogromu cierpień i niegodziwości, jakie przyniósł ten czas. Nie wybrzmiała zbyt głośno kwestia przestępstw popełnionych w okresie stanu wojennego, łącznie z podstawową tezą o bezprawności jego wprowadzenia. Katowice, jako miejsce największej zbrodni stanu wojennego – masakry w kopalni „Wujek”,  w dniach 13–14 grudnia gościły prelegentów z całego kraju na konferencji zatytułowanej „Zbrodnie stanu wojennego. Aspekty prawne”. Jej podstawowym celem była prezentacja wkładu pionu śledczego Instytutu Pamięci Narodowej w ściganie zbrodni komunistycznych, popełnionych w okresie stanu wojennego. Przedstawiono m.in. szczegóły śledztw prokuratorów IPN związanych z internowaniami, tłumieniem demonstracji i pacyfikacją strajków, weryfikacją dziennikarzy, stosowaniem tzw. „ścieżek zdrowia” oraz funkcjonowaniem wojskowych obozów internowania. Pokazane zostały również prawne i faktyczne przeszkody w ściganiu zbrodni komunistycznych popełnionych w tym okresie, kulisy śledztwa w sprawie pacyfikacji KWK „Wujek” i KWK „Manifest Lipcowy”, jak i działania Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawach związanych ze stanem wojennym.

Organizator: Instytut Pamięci Narodowej – Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu

13 grudnia 2016 r. – Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Sala Sejmu Śląskiego (godz. 10.00–12.00), Hotel „Monopol”, Sala konferencyjna (godz. 14.30–17.45)

14 grudnia 2016 r. – Hotel „Monopol”, Sala konferencyjna (godz. 10.00–13.00)

Program:

I dzień 13 grudnia 2016 r.

Śląski Urząd Wojewódzki w Katowicach, Sala Sejmu Śląskiego

Sesja I – godz. 10.00–12.00 (moderacja: dr hab. Adam Dziurok, prof. UKSW)

 • Otwarcie konferencji – dr Jarosław Szarek (Prezes Instytutu Pamięci Narodowej)
 • dr Marek Lasota (Instytut Pamięci Narodowej) – Represje okresu stanu wojennego – perspektywa historyczna
 • dr Barbara Fedyszak-Radziejowska (Doradca Prezydenta RP) – Trauma stanu wojennego w pamięci i tożsamości Polaków
 • prok. Andrzej Pozorski (Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego) – Ściganie przestępstw okresu stanu wojennego
 • Stanisław Trociuk (Zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich) Problematyka stanu wojennego w działaniach Rzecznika Praw Obywatelskich

Hotel „Monopol”, Sala konferencyjna

Sesja II – godz. 14.30–16.15 (moderacja: prok. Bogusław Tomasz Czerwiński)

 • prof. Adam Lityński (Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu) – Represyjna funkcja prawa w Polsce Ludowej
 • prof. Witold Kulesza (Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego) – Dekret o stanie wojennym z 13 grudnia 1981 r. w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego
 • prok. Ewa Koj (Naczelnik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Katowicach) – Śledztwo w sprawie wprowadzenia stanu wojennego
 • prok. Andrzej Pozorski (Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego) – Aspekty prawne decyzji o internowaniu
 • Dyskusja
 • Przerwa 16.15-16.30

Sesja III – godz. 16.30–17.45 (moderacja: prof. Witold Kulesza)

 • prok. Zbigniew Zięba (Prokuratura Okręgowa w Katowicach) – Śledztwo w sprawie pacyfikacji KWK „Wujek” i KWK „Manifest Lipcowy”
 • prok. Przemysław Piątek (Wyższa Szkoła Finansów i Prawa w Bielsku-Białej) Przestępstwa stanu wojennego w ujęciu kryminologicznym jako „crimes of the state”. Przegląd zagadnień badawczych
 • prok. Bogusław Tomasz Czerwiński (Główna Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu) – Prawne i faktyczne przeszkody w ściganiu zbrodni komunistycznych popełnionych w okresie stanu wojennego w Polsce
 • Dyskusja

14 grudnia 2016 r.

Hotel „Monopol”, Sala konferencyjna

Sesja I – godz. 10.00 –11.30 (moderacja: prok. Andrzej Pozorski – Dyrektor Głównej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu – Zastępca Prokuratora Generalnego)

 • prok. Mieczysław Góra (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Gdańsku) – Wojskowe obozy internowania
 • prok. Jacek Kozłowski (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Łodzi) – Weryfikacja dziennikarzy prasowych w okresie stanu wojennego - podstawy faktyczne i prawne, przebieg, ocena prawnokarna pod kątem przestępstw stanowiących zbrodnie komunistyczne w praktyce śledztw Oddziałowej Komisji w Łodzi, z uwzględnieniem orzecznictwa sądów
 • Magdalena Sierocińska (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Poznaniu) – Poddani najwyższej próbie. Postawy osób internowanych w świetle dokumentów zgromadzonych w śledztwach OKŚZpNP w Poznaniu
 • prok. Krzysztof Bukowski (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie) – „Ścieżki Zdrowia" w Zakładzie Karnym w Wierzchowie Pomorskim w 1982 roku w dokumentach Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie
 • Dyskusja
 • Przerwa 11.30–11.45

Sesja II – godz. 11.45–13.00 (moderacja: prok. Ewa Koj)

 • prok. Przemysław Cieślik (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu we Wrocławiu) – Zbrodnia lubińska 31 sierpnia 1982 r. – demonstracja siły, czy „polowanie” na ludzi?
 • prok. Marek Kowalcze (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie) – Odpowiedzialność funkcjonariuszy za zbrodnie komunistyczne związane z obchodami świąt patriotycznych 3 - go Maja w Krakowie
 • prok. Waldemar Szwiec (Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Krakowie) – Prawno-karne aspekty pacyfikacji strajku w b. Hucie im. Lenina w dniu 16 grudnia 1981 r.

Prosimy o potwierdzenie udziału w konferencji do 9 grudnia 2016 r. pod numerem telefonu 32 207 03 00 lub mailowo: pawel.zawisza@ipn.gov.pl

do góry