Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym (1981–1983)” – Głogów, 12 grudnia 2016

Wydarzenie jest organizowane w ramach obchodów rocznicy stanu wojennego.

 • Plakat konferencji
  Plakat konferencji
 • Program konferencji
  Program konferencji
 • Paneliści sesji naukowej. Od lewej: dr hab. Robert Klementowski, Łukasz Sołtysik, dr Grzegorz Waligóra. Moderator Waldemar Hass wicedyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
  Paneliści sesji naukowej. Od lewej: dr hab. Robert Klementowski, Łukasz Sołtysik, dr Grzegorz Waligóra. Moderator Waldemar Hass wicedyrektor Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie
 • Panel dyskusyjny z udziałem przywódców strajków w pierwszych dniach Stanu wojennego w Zagłębiu Miedzowym. Od lewej: Andrzej Poroszewski (ZG Rudna), Jan Madej (ZG Polkowice), Józef Sławiński (HM Głogów), Franciszek Kamiński (ZG Rudna). Moderator Łukasz Sołtysik ( OBBH IPN Wrocław)
  Panel dyskusyjny z udziałem przywódców strajków w pierwszych dniach Stanu wojennego w Zagłębiu Miedzowym. Od lewej: Andrzej Poroszewski (ZG Rudna), Jan Madej (ZG Polkowice), Józef Sławiński (HM Głogów), Franciszek Kamiński (ZG Rudna). Moderator Łukasz Soł
 • Jolanta Peciak - nauczycielka historii wyróżniona przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów za krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży
  Jolanta Peciak - nauczycielka historii wyróżniona przez Stowarzyszenie Patriotyczny Głogów za krzewienie postaw patriotycznych wśród młodzieży
 • Uczestnicy konferencji. Młodzież Szkół ponadgimnazjalnych z region oraz mieszkańcy Głogowa. Od lewej; Edward Wóltański (członek ZKS w ZG Rudna)
  Uczestnicy konferencji. Młodzież Szkół ponadgimnazjalnych z region oraz mieszkańcy Głogowa. Od lewej; Edward Wóltański (członek ZKS w ZG Rudna)

W ramach 35. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce – 12 grudnia 2016 r. odbyła się w Głogowie konferencja naukowa „Stan wojenny w Zagłębiu Miedziowym (1981-1983)”, zorganizowana przez Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytutu Pamięci Narodowej we Wrocławiu razem z Klubem Gazety Polskiej w Głogowie, NSZZ „Solidarność” Huta Miedzi „Głogów”, Stowarzyszeniem Patriotyczny Głogów, Muzeum Archeologiczno-Historycznym w Głogowie i Wojciechem Zubowskim, posłem RP.

Celem konferencji było przybliżenie mieszkańcom Zagłębia Miedziowego – szczególnie młodzieży i nauczycielom szkół ponadpodstawowych – najnowszych wyników badań historycznych dotyczących stanu wojennego w dawnym województwie legnickim. Referaty wygłosili m.in. pracownicy Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN we Wrocławiu: dr hab. Robert Klementowski (naczelnik OBBH) dr Grzegorz Waligóra oraz Łukasz Sołtysik, a ofertę edukacyjną wrocławskiego Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN przedstawiła p. Iwona Demczyszak.

Oprócz sesji naukowej została także zaplanowana dyskusja przywódców strajków w zakładach pracy Zagłębia Miedziowego:

 • Franciszka Kamińskiego i Andrzeja Poroszewskiego (Zakłady Górnicze „Rudna” w Polkowicach),
 • Józefa Sławińskiego (Huta Miedzi „Głogów”)
 • Jana Madeja (Zakłady Górnicze „Polkowice” w Polkowicach).

Obrady konferencji odbyły się w siedzibie Muzeum Archeologiczno-Historycznego w Głogowie (ul. Brama Brzostowska 1).

do góry