Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja „Niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji – jesień 1939 r.” – Łódź, 25 listopada 2016

Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Łodzi we współpracy z Archiwum Państwowym w Łodzi oraz Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi zaprosił 25 listopada 2016 r. do Jagiellońskiego Ośrodka Kultury w Łodzi na konferencję zatytułowaną „Niemiecka akcja przeciwko polskiej inteligencji – jesień 1939 r.”

W konferencji wziął udział Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński, patron honorowy przedsięwzięcia.

W pierwszej części mechanizmy terroru niemieckiego i Intelligenzakton przedstawił Artur Ossowski, pracownik Oddziałowego Biura Edukacji Narodowej IPN w Łodzi. Wystąpienie na temat Intelligenzaktion w rejonie łódzkim jako wstępu dla polityki narodowościowej władz niemieckich w okresie okupacji hitlerowskiej zaprezentowała Katarzyna Siurek z Archiwum Państwowego w Łodzi. Z prelekcją na temat poszukiwań ofiar Intelligenzaktion na poligonie Brus w Łodzi wystąpił dr Piotr Nowakowski z Instytutu Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.

W drugiej części spotkania Sławomir Abramowicz, pracownik Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu IPN w Łodzi, omówił dowody zbrodni na polskiej inteligencji jesienią 1939 r. w aktach śledztw OKŚZpNP w Łodzi, natomiast dr Piotr Machlański, dyrektor Muzeum Tradycji Niepodległościowych w Łodzi, wypowiedział się na temat Intelligenzaktion w zabiorach Muzeum.

Kolejnym punktem programu był pokaz filmu dokumentalnego Aus Lodz wird Litzmannstadt.

Po zakończeniu konferencji jej uczestnicy udali się na Cmentarz komunalny „Doły” w Łodzi, gdzie dokonali uroczystego złożenia kwiatów na zbiorowej mogile ofiar Intelligenzaktion.

foto: Marzena Kumosińska, dr Krzysztof Latocha

do góry