Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Ogólnopolska konferencja naukowa „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975” – Rzeszów-Łańcut, 7–9 czerwca 2017

  • Plakat
    Plakat

Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Rzeszowie zaprasza na ogólnopolską konferencję naukową „»Aby Polska rosła w siłę, a ludzie żyli dostatniej…«. PRL w latach 1970–1975”, która odbędzie się w dniach 7–9 czerwca 2017 r. w Rzeszowie i Łańcucie. 

Zakres czasowy problematyki, która zostanie podjęta na konferencji, wyznaczają dwa wydarzenia. Pierwsze z nich to kryzys społeczny w grudniu 1970 r., którego symbolem stała się masakra robotników na Wybrzeżu. Jego konsekwencją była m.in. zmiana na stanowisku lidera partii. Nowym I sekretarzem KC PZPR został Edward Gierek. Drugim wydarzeniem, zamykającym przedział czasowy konferencyjnych rozważań jest dzień 1 czerwca 1975 r., w którym weszła w życie reforma administracyjna kraju, tworząca 49 małych województw. Lata 1970–1975 to okres w dziejach PRL, który nadal w dużej części opinii społecznej uchodzi głownie za czas inwestycji, rozwoju gospodarczego, poprawy warunków życia ludności i przywoływanych z sentymentem sukcesów sportowych. Zamiarem organizatorów konferencji jest umożliwienie prezentacji wyników badań nad pierwszą połową dekady rządów Edwarda Gierka w Polsce oraz dokonanie kompleksowej diagnozy ówczesnej sytuacji politycznej, gospodarczej, społecznej i kulturalnej. Konferencja będzie więc naukową weryfikacją potocznych i powszechnych społecznie opinii na temat PRL w latach 1970–1975.

 * * *

Oddział IPN w Rzeszowie zorganizował w 2014 r. konferencję naukową „PRL na pochylni 1975–1980”. Spotkała się ona z ogromnym zainteresowaniem naukowców z całego kraju. 7 czerwca zaprezentowana zostanie książka PRL na pochylni (1975–1980), red. Marcin Bukała, Dariusz Iwaneczko, Rzeszów 2017, prezentująca rezultaty tej konferencji. 

Dr Marcin Bukała, marcin.bukala@ipn.gov.pl (tel. 17 8606024)
Dr Dariusz Iwaneczko, dariusz.iwaneczko@ipn.gov.pl (tel. 17 8606018)

Oddziałowe Biuro Badań Historycznych Instytut Pamięci Narodowej – KŚZpNP w Rzeszowie, ul. J. Słowackiego 18, 35–060 Rzeszów

do góry