Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Obława Augustowska – fakty, konteksty, postulaty badawcze” – Suwałki, 13 października 2016

Kilkadziesiąt osób: rodziny Ofiar Obławy Augustowskiej, historycy, przedstawiciele władz lokalnych wzięli udział w konferencji naukowej „Obława Augustowska – fakty, konteksty, postulaty badawcze” zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Białymstoku, Wydział Historyczno-Socjologiczny Uniwersytetu w Białymstoku oraz Archiwum Państwowe w Suwałkach. Gościem konferencji był także dyrektor naczelny Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak. W liście skierowanym do uczestników obrad Prezes Instytutu Pamięci Narodowej dr Jarosław Szarek napisał m.in.: „(…) do dziś nie znamy tak naprawdę wszystkich konsekwencji i pełnych rozmiarów krzywd, które spotkały w związku z Obławą Augustowską mieszkańców Polski północno-wschodniej. Niewiele wiemy na temat skali represji wobec bliskich ofiar. Możemy jednak uznać jednoznacznie, że ogrom cierpień, jaki spotkał miejscową ludność stanowi do dziś wielką ranę dla wielu rodzin w regionie, co pozwala na stwierdzenie, że w dalszym ciągu  odczuwane są następstwa zbrodni”.

W czasie konferencji zaprezentowano dziewięć referatów koncentrujących się wokół perspektyw badawczych i kontrowersji związanych z Obławą Augustowską, prowadzonych przez dziesiątki lat poszukiwań Ofiar, a także działań Wojsk Ochrony Tyłów NKWD.

Burzliwa dyskusja, która rozwinęła się w trakcie obrad dotyczyła liczby Ofiar Obławy, przebiegu bitwy nad jeziorem Brożane, która rozegrała się w trakcie Obławy, a także wiarygodności dokumentów 50. Armii 3 Frontu Białoruskiego opublikowanych w ubiegłym roku przez Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej.

Podczas konferencji członkowie rodzin Ofiar Obławy Augustowskiej mogli oddać materiał porównawczy do badań DNA.

Program konferencji:

10.00  Otwarcie konferencji

referaty:

 • prof. dr hab. Jan Snopko (UwB), Sytuacja społeczno-polityczna w powiecie augustowskim wiosną i latem 1945 r.
 • prof. dr hab. Grzegorz Motyka (ISP PAN Warszawa), Wojska NKWD Ochrony Tyłów 3 Frontu Białoruskiego 1944–1945
 • dr Tomasz Łabuszewski (OBBH IPN Warszawa), Cena wolności – Obława Augustowska jako odwet za przywiązanie do polskości
 • Piotr Łapiński (OBBH IPN Białystok), Bój nad jeziorem Brożane (15 lipca 1945 r.) – mity i rzeczywistość
 • Zbigniew Kaszlej (Klub Historyczny im. AK w Augustowie), Akta Urzędu Stanu Cywilnego w Augustowie jako źródło wiedzy o Ofiarach Obławy Augustowskiej z lipca 1945 r.

11.50–12.20    Dyskusja

12.20–12.40    Przerwa

 • Andrzej Matusiewicz  (Augustowsko-Suwalskie Towarzystwo Naukowe), „O łaskawe powrócenie z Rossji mego ojca ...” – listy dzieci z Filipowa do ministra Hilarego Minca
 • Tadeusz  Radziwonowicz (Archiwum Państwowe w Suwałkach), W drodze do prawdy – rodziny w poszukiwaniach swych bliskich – ofiar Obławy Augustowskiej (od lat czterdziestych po sześćdziesiąte XX w.)
 • dr Teresa Kaczorowska, Obława Augustowska w oczach świadków historii
 • dr Jan Jerzy Milewski (OBBH IPN Białystok), Stare i nowe kontrowersje wokół Obławy Augustowskiej
 • Barbara Bojaryn-Kazberuk (IPN Białystok), Obława Augustowska – próba bilansu

14.20–14.50  Dyskusja

14.50  Podsumowanie konferencji

 • Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach
  Tadeusz Radziwonowicz, dyrektor Archiwum Państwowego w Suwałkach
 • Uczestnicy pierwszej części obrad
  Uczestnicy pierwszej części obrad
 • Dr Tomasz Łabuszewski
  Dr Tomasz Łabuszewski
 • Uczestnicy konferencji
  Uczestnicy konferencji
 • Referenci pierwszej części konferencji
  Referenci pierwszej części konferencji
 • Ks. Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
  Ks. Stanisław Wysocki, prezes Związku Pamięci Ofiar Obławy Augustowskiej
 • Zbigniew Kaszlej
  Zbigniew Kaszlej
 • Uczestnicy dyskusji
  Uczestnicy dyskusji
 • Dyrektor naczelny Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak
  Dyrektor naczelny Archiwów Państwowych dr Wojciech Woźniak
 • Dr Teresa Kaczorowska i ks. Stanisław Wysocki
  Dr Teresa Kaczorowska i ks. Stanisław Wysocki
 • Uczestnicy dyskusji
  Uczestnicy dyskusji
 • Uczestnicy dyskusji
  Uczestnicy dyskusji
 • Uczestnicy dyskusji
  Uczestnicy dyskusji
 • Konferencja naukowa „Obława Augustowska – fakty, konteksty, postulaty badawcze”
  Konferencja naukowa „Obława Augustowska – fakty, konteksty, postulaty badawcze”
 • Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku
  Barbara Bojaryn-Kazberuk, dyrektor Oddziału IPN w Białymstoku
do góry