Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”, objęta honorowym patronatem Polskiego Komitetu do spraw UNESCO – Warszawa, 27 października 2016

 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”
 • Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum” Konferencja naukowa „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”

 

27 października, w Światowym Dniu Dziedzictwa Audiowizualnego, w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki „Przystanek Historia” w Warszawie odbyła się  konferencja „Obraz i dźwięk. Oferta współczesnego archiwum”.

PROGRAM KONFERENCJI:

 • 10.00–10.10  Powitanie uczestników: 

– prof. dr hab. Michał Kleiber  wiceprzewodniczący Polskiego Komitetu ds. UNESCO 

Prowadzenie konferencji dr hab. Jacek Sawicki – kierownik Sekcji Opracowywania Dokumentacji Audiowizualnej Archiwum IPN (prof. KUL)   

 • 10.10–10.35 – Jacek Sawicki i Paweł Zielony (Archiwum IPN), Film i fotografia w IPN - zasób, opracowanie i udostępnianie. Spojrzenie na pierwszą dekadę.
 • 10.35–11.00 – Katarzyna Kalisz (Narodowe Archiwum Cyfrowe), Opracowanie fotografii w Narodowym Archiwum Cyfrowym: 5 vs. 15 milionów.
 • 11.00–11.25  Paweł Śmietanka (Filmoteka Narodowa), Problemy techniczne i etyczne w procesie restauracji polskich filmów okresu dwudziestolecia międzywojennego – doświadczenia projektu NITROFILM.
 • 11.25–11.45 – Przerwa kawowa
 • 11.45–12.10 – Edward Suchowski (Ośrodek Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP S.A.), Cyfrowa rewitalizacja archiwalnych zbiorów filmowych  potrzeby i wyzwania.
 • 12.10–12.35 – Joanna Lang (Muzeum Powstania Warszawskiego), Dokumenty filmowe z Powstania Warszawskiego. Sposoby wykorzystania źródła historycznego.
 • 12.35–13.00 – Anna Maria Mydlarska (Europejskie Centrum Solidarności), Filmowe materiały archiwalne i notacje ECS  budowanie archiwum filmowego i mediateki.
 • 13.00–13.25 – Małgorzata Pankowska-Dowgiało i Katarzyna Ziętal, (Ośrodek Karta), Fotokarta i archiwa.org – pomysł na archiwum społeczne.
 • 13.25–14.25 – Przerwa obiadowa
 • 14.25–15.00 – Dyskusja
 • 15.00 – Zakończenie konferencji

radoslaw.morawski@ipn.gov.pl 
Radosław Morawski 
ul. Kłobucka 21, Budynek B pok. 057 
02-699 Warszawa 
tel. 022 5818913

Foto: Piotr Życieński

do góry