Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972” – Szczecin, 9 listopada 2016

  • Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972”
    Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972”
  • Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972”
    Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972”
  • Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972”
    Konferencja naukowa „Kościół katolicki na Pomorzu Zachodnim w latach 1956–1972”

Konferencja odbyła się 9 listopada 2016 r. na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Szczecińskiego. Było to drugie z zaplanowanych czterech sympozjów, które Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie realizuje we współpracy z Wydziałem Teologicznym US. W tym roku przedstawiciele różnych środowisk naukowych skupili się na omówieniu problemów, z jakimi Kościół katolicki borykał się w latach 1956-1972. W wygłoszonych referatach przedstawiono relacje panujące na linii państwo-Kościół w skali ogólnokrajowej i regionalnej. Nie zabrakło również wystąpień dotyczących: działalności dobroczynnej Kościoła, nauki religii, budownictwa sakralnego, mniejszości religijnych, zgromadzeń zakonnych. Na przyszły rok organizatorzy planują zorganizowanie trzeciej konferencji.

Już wkrótce ukaże się pierwszy tom studiów zawierający referaty wygłoszone na sympozjum, które odbyło się w maju 2015 r. i obejmowało lata 1945-1956. 

do góry