Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku” – Kielce, 11–12 października 2016

 • 1.	Konferencję otworzyły: dyrektor Instytutu Historii UJK dr hab. Prof. UJK Beata Wojciechowska oraz Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska – Kalita
  1. Konferencję otworzyły: dyrektor Instytutu Historii UJK dr hab. Prof. UJK Beata Wojciechowska oraz Naczelnik Delegatury IPN w Kielcach dr Dorota Koczwańska – Kalita
 • Uczestnicy konferencji.
  Uczestnicy konferencji.
 • Uczestnicy konferencji.
  Uczestnicy konferencji.
 • Pierwszy panel konferencji poprowadził Prof. Wiesław Caban.
  Pierwszy panel konferencji poprowadził Prof. Wiesław Caban.
 • Konferencja naukowa "Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku": dr Dorota Koczwańska - Kalita, dr hab., prof UJK Jerzy Prochwicz
  Konferencja naukowa "Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku": dr Dorota Koczwańska - Kalita, dr hab., prof UJK Jerzy Prochwicz
 • Konferencja naukowa "Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku": Ewa Kołomańska, dr hab., prof. UJK Jerzy Prochwicz.
  Konferencja naukowa "Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku": Ewa Kołomańska, dr hab., prof. UJK Jerzy Prochwicz.
 • Konferencja naukowa "Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku": dr hab., prof. UŁ Witold Jarno, prof. dr hab. Józef Smoliński.
  Konferencja naukowa "Żydzi i wojsko polskie w XIX i XX wieku": dr hab., prof. UŁ Witold Jarno, prof. dr hab. Józef Smoliński.

W konferencji, zorganizowanej przez Delegaturę IPN w Kielcach oraz Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcachz wzięło udział 33 badaczy z różnych ośrodków naukowych, którzy w swoich wystąpieniach podjęli m.in. wątki dotyczące stosunku Żydów do problemu niepodległości Polski i ich udziału w strukturach wojskowych i działaniach zbrojnych w XIX i XX wieku. Zaprezentowane zostały ponadto zagadnienia dotyczące wolności religijnej Żydów w formacjach wojskowych II Rzeczypospolitej, udziału w podziemiu antyhitlerowskim oraz relacje między żydowskim a polskim podziemiem zbrojnym na okupowanych ziemiach polskich. Wreszcie poruszone zostały problemy związane z sytuacją mniejszości żydowskiej w Armii Polskiej na Wschodzie, z pojęciem tzw. „żydokomuny” oraz kwestie związane z kampanią antysyjonistyczną w epoce gomułkowskiej.

Udział mniejszości narodowych w zjawiskach politycznych, życiu naukowym, artystycznym, społecznym państwa polskiego, ze względu na wielowiekowe tradycje, stanowił zawsze ciekawe i zarazem ważne pole badawcze. Podjęcie więc przez dwa ośrodki naukowe takiego zagadnienia, mamy nadzieję, wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno środowisk naukowych, jak i wielu pasjonatów historii Polski.

PROGRAM W ZAŁĄCZNIKACH.

do góry