Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX wieku” – Rybnik, 9 października 2014

  • „Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX wieku” – Rybnik, 9 października 2014
    „Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX wieku” – Rybnik, 9 października 2014

9 października 2014 r. w Rybniku (Rynek 18) odbędzie się konferencja naukowa „Wyznania religijne w Rybniku i powiecie rybnickim w XIX i XX wieku". Organizatorzy: Muzeum w Rybniku, Oddział Instytutu Pamięci Narodowej w Katowicach oraz Zakład Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego.

PROGRAM

9.00 Powitanie uczestników, rozpoczęcie obrad
dr Bogdan Kloch, dr hab. Adam Dziurok, ks. dr Henryk Olszar

Zagadnienia ogólne

9.15 Janusz Oszytko (Opole) – Rekonstrukcja rozmieszczenia ludności katolickiej, ewangelickiej i żydowskiej w powiecie rybnickim w drugiej połowie XIX w. na podstawie podręcznika topograficznego Górnego Śląska autorstwa Felixa Triesta
9.30 dr Bogdan Kloch (Muzeum w Rybniku) – Rozważania nad strukturą pomocniczych sakralnych obiektów katolickiego kultu religijnego w powiecie rybnickim w końcu XIX i początkach XX w. w świetle ówczesnych drukowanych schematyzmów diecezji wrocławskiej

Religijność

9.45 Monika Witek (Muzeum w Raciborzu) – Wybrane aspekty śląskiej religijności na przykładzie kształtowania sanktuarium maryjnego w Pszowie
10.00 Patrycja Magiera (Uniwersytet Wrocławski) – Sacrum w profanum, czyli wątki religijne w legendach i podaniach na temat miasta
10.15 Dyskusja

Duszpasterstwo

10.30 Małgorzata Płoszaj (Rybnik) – Rybniccy rabini
10.45 dr hab. Zbigniew Hojka (Uniwersytet Śląski Katowice) – Ks. Franciszek Styra (1882-1941) proboszcz w Mszanie
11.00 dr Dawid Keller (Muzeum w Rybniku) – Powstanie nowych parafii katolickich w Rybniku w okresie międzywojennym
11.15 Zuzanna Pawlik (Rybnik) – Śpiewem służąc Bogu – rybnickie chóry do 1939 r.
11.30 Dyskusja i przerwa
12.00 Jakub Abrahamowicz (Rybnik) – Zarys dziejów Rybnickich Pieszych Pielgrzymek na Jasną Górę w latach 1945-2000
12.15 dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz (Muzeum w Rybniku) – Duszpasterstwo Akademickie w Rybniku – trudne do ustalenia początki
12.30 dr Łucja Marek (IPN Katowice) – Potrzeba czy element polityki władz? Okoliczności powstania parafii polskokatolickiej w Chwałowicach
12.45 Anna Grabowska-Rogus (Muzeum w Rybniku) – Działalność kościołów i wyznań niekatolickich w Rybniku w okresie PRL i ich relacje z władzami komunistycznymi
13.00 ks. dr Henryk Olszar (Uniwersytet Śląski Katowice) – Rozwój sieci parafialnej w dekanacie gorzyckim
13.15 Piotr Hojka (Muzeum w Wodzisławiu Śląskim) – Historia wodzisławskiego kościoła św. Trójcy
13.30 Dyskusja i przerwa

Architektura sakralna

14.00 Sylwester Walczak (Rybnik) – Zabytkowe kościoły drewniane okolic Rybnika – nowa odsłona
14.15 dr Elżbieta Bimler-Mackiewicz (Muzeum w Rybniku) – Alfred Buchta – snycerz amator z Palowic
14.30 Jacek Kamiński (Rybnik) – O architekturze sakralnej Rybnika
14.45 dr hab. Adam Dziurok (IPN Katowice, UKSW Warszawa) – Budownictwo sakralne i kościelne na terenie Rybnika w okresie PRL

Relacje

15.00 Anna Zamarska (Rybnik) –Wolne Kościoły Chrześcijańskie w Rybniku

15.15 Dyskusja i zakończenie konferencji

Serdecznie polecamy!

do góry