Nawigacja

Видання IPN укр

Konferencje naukowe

Informacja

Strona znajduje się w archiwum.

Konferencja naukowa „Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie” – Warszawa, 26 listopada 2015

  • Uczestnicy drugiego panelu. Od lewej: Monika Bielak, prof. Leszek Kania, dr hab. Waldemar Grabowski, dr Kazimierz Krajewski
  • zaproszenie_porzadek_publiczny_i_bezpieczenstwo_08.jpg
  • Dr Tomasz Łabuszewski (naczelnik OBEP IPN w Warszawie) otwiera konferencję
  • Pierwsza część sesji. Od lewej: prof. Robert Litwiński, prof. Grzegorz Górski, dr Bartłomiej Szyprowski i prof. Piotr Zwierzchowski

W czwartek, 26 listopada br.,w Centrum Edukacyjnym IPN im. Janusza Kurtyki Przystanek Historia, przy ul.Marszałkowskiej 21/25 w Warszawie odbyła się konferencja naukowa „Porządek publiczny i bezpieczeństwo w okupacyjnej Warszawie”, przygotowana przez Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN w Warszawie.

Podczas sesji referaty wygłosiło kilkunastu specjalistów historiinajnowszej i prawa, reprezentujących Katolicki Uniwersytet Lubelski,Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,Uniwersytet Przyrodniczy-Historyczny, Muzeum II Wojny Światowej oraz InstytutPamięci Narodowej (centrala, oddziały krakowski i warszawski oraz delegatura wRadomiu). Omówiono fenomen Polskiego Państwa Podziemnego w aspekciefunkcjonowania przedwojennego prawa i kodeksu karnego oraz ich adaptacji dowarunków okupacyjnych. Problem patologii społecznych ukazano na tleprzeciwdziałania im przez instytucje i grupy reagowania Polskiego Państwa Podziemnego.

Salę konferencyjną przy ul. Marszałkowskiej 21/25(Przystanek Historia im. Janusza Kurtyki) od pierwszego do ostatniego referatu wypełniali liczniezgromadzeni słuchacze.

Organizatorzy konferencji dołożą wszelkich starań, byksiążka, która ma być plonem konferencji ukazała się w przyszłym roku.

do góry